Fred og forsoning

Norge har vært engasjert som tilrettelegger mellom parter i konflikt gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Fra fredsforhandlingene om Colombia i Norge - høsten 2012.

Norge har betydelige interesser i at konflikter løses selv om de er langt borte fra Norge. Norges engasjement baserer seg på at parter i en konflikt ønsker Norge som tilrettelegger for forhandlinger. Gjennom de siste tiårene har vi bygd opp mye erfaring på feltet som parter i konflikt ønsker å lære av.

Nyeste saker om fred og forsoning

Innlegg om situasjonen i Midtøsten

- Since our last meeting, the developments in the Middle East give cause for deep concern. For the fourth time in the seven years since Hamas took control over the Gaza Strip, violence has flared up and inflicted an intolerable toll on civilians, sa ambassadør Tine Mørch Smith i sitt innlegg om Midtøsten og det palestinske spørsmålet.

Pressemøte for Oslo Forum 18. juni kl. 13.30

Utenriksminister Børge Brende inviterer til pressemøte i forbindelse med fredsmeglersamlingen på Losby gods. Aktuelle tema vil være utviklingen i Midtøsten og fredsprosessen på Filippinene.

President Santos i Colombia gjenvalgt

Juan Manuel Santos ble i går gjenvalgt som president i Colombia. - Valget gir en god plattform for Santos til å videreføre fredsforhandlingene med Farc og ELN, sier utenriksminister Børge Brende.

Enighet om rammene for en politisk løsning i Sør-Sudan

- Jeg er glad for at vi nå ser en positiv utvikling i Sør-Sudan. IGAD og partene skal ha anerkjennelse for å ha tatt et viktig skritt mot en fredelig løsning på konflikten. De videre forhandlinger kommer ikke til å bli enkle og partene må nå vise at de faktisk gjennomfører det de har avtalt, sier utenriksminister Børge Brende.

Den colombianske regjeringen og ELN i fredssamtaler

- Det er svært positivt at samtaler med opprørsgruppen ELN er kommet igang. En varig og stabil fred i Colombia krever en politisk løsning med begge de to venstreradikale opprørsgruppene i landet, sier utenriksminister Børge Brende.

Sudan: Troikaen mener alle samfunnsgrupper må inkluderes i dialogen

- Dersom den brede, nasjonale dialogen som nettopp har startet i Sudan skal få reell betydning for utviklingen av et mer rettferdig og demokratisk samfunn, må den inkludere et representativt utvalg av alle samfunnsgrupper - også de som har tatt til våpen mot regimet i Khartoum.

Fredsoperasjoner

Hovedmålet er å bidra til internasjonal stabilitet og sikkerhet, og dermed også til vår egen sikkerhet.

Sør-Sudan på randen av en katastrofe

Konflikten i Sør-Sudan er Afrikas mest alvorlige krise. Det som startet som en politisk maktkamp har endt i en blodig konflikt. Hundretusener er allerede drevet på flukt. Uten snarlig handling kan millioner av mennesker rammes av hungersnød, skriver utenriksminister Børge Brende.

Enighet om fredsavtale på Filippinene

Den filippinske regjeringen og Moro Islamic Liberation Front signerte torsdag en fredsavtale som avslutter konflikten på den nest største øya på Filippinene, Mindanao. Titusener er drept og flere hundre tusen er internt fordrevet på grunn av den langvarige konflikten.

Svar på spørsmål om Myanmar

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Odd Omland (A) om konflikten i Myanmar.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse

Fred og forsoning

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 25 (2013–2014)

Utdanning for utvikling

Meld. St. 3 (2013–2014)

Statsrekneskapen 2013

Meld. St. 1 (2013 – 2014)

Nasjonalbudsjettet 2014

Flere...

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse