Fred og forsoning

Norge har vært engasjert som tilrettelegger mellom parter i konflikt gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Fra fredsforhandlingene om Colombia i Norge - høsten 2012.

Norge har betydelige interesser i at konflikter løses selv om de er langt borte fra Norge. Norges engasjement baserer seg på at parter i en konflikt ønsker Norge som tilrettelegger for forhandlinger. Gjennom de siste tiårene har vi bygd opp mye erfaring på feltet som parter i konflikt ønsker å lære av.

Nyeste saker om fred og forsoning

Håp om demokratisk dialog i Sudan

Storbritannia, USA og Norge (Troika-landene) kom i dag med en felles uttalelse med støtte til den Afrikanske Unions arbeid med våpenhvile i de sudanske delstatene Sør-Kordofan og Blånilen. - Det er viktig å bringe alle partene i Sudan sammen i en nasjonal dialog for å drøfte landets politiske, økonomiske og sosiale utfordringer, sier utenriksminister Børge Brende.

Colombia: Positivt med kommisjon for kjønnsdimensjonen i fredsforhandlingene

- Kvinners rettigheter og deltakelse blir ofte oversett i fredsprosesser. Det er derfor positivt at partene i Colombia har opprettet en kommisjon som har særlig fokus på dette, sier statssekretær Morten Høglund.

Ny frist for partene i Sør-Sudan

- Det er beklagelig at partene i konflikten i Sør-Sudan hverken har oppfylt sine forpliktelser om våpenhvile eller rammene for en overgangsregjering slik de ble enig om i juni. Jeg oppfordrer partene i konflikten til å benytte den nye anledningen de nå har fått til å etablere en samlingsregjering med bred deltakelse innen 45 dager, sier utenriksminister Børge Brende.

Norsk støtte til dialog og samarbeid på Kypros

To nordmenn har på kort tid fått sentrale oppdrag for FN i Kypros-konflikten. Også gjennom EØS-midlene bidrar Norge til dialog og forsoning mellom nord og sør på øya. Les mer her.

Historiske fredsforhandlinger om Colombia

- Vi legger bak oss en historisk uke i fredsforhandlingene i Colombia. Ikke i noen tidligere fredsprosess har ofrene blitt inkludert ved forhandlingsbordet på denne måten, sier utenriksminister Børge Brende.

Om konflikten i Øst-Kongo

- Norway closely follows the development in Eastern Congo. Though demanding challenges remain, especially with regard to prevailing insecurity, human rights violations and the dire conditions of internally displaced persons, we acknowledge that important progress has been achieved, sa statssekretær Brattskar da han innledet på Norges Kristne Råds konferanse.

How to Prevent Total Disaster in South Sudan

-After half a year of fighting, the world's newest country is barreling toward calamity. But its leaders can pull it back from the brink -- if they choose to do so, skriver Rajiv Shah, Valerie Amos, Kristalina Georgieva og Børge Brende i en artikkel i Foreign Policy 21. august.

Norge intensiverer samarbeidet med Asean

Norge og organisasjonen for østasiatiske nasjoner (Asean) har inngått en felleserklæring om styrket samarbeid. Norge har satt av rundt 40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter innen Asean.

Innlegg om situasjonen i Midtøsten

- Since our last meeting, the developments in the Middle East give cause for deep concern. For the fourth time in the seven years since Hamas took control over the Gaza Strip, violence has flared up and inflicted an intolerable toll on civilians, sa ambassadør Tine Mørch Smith i sitt innlegg om Midtøsten og det palestinske spørsmålet.

Pressemøte for Oslo Forum 18. juni kl. 13.30

Utenriksminister Børge Brende inviterer til pressemøte i forbindelse med fredsmeglersamlingen på Losby gods. Aktuelle tema vil være utviklingen i Midtøsten og fredsprosessen på Filippinene.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse

Fred og forsoning

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 25 (2013–2014)

Utdanning for utvikling

Meld. St. 3 (2013–2014)

Statsrekneskapen 2013

Meld. St. 1 (2013 – 2014)

Nasjonalbudsjettet 2014

Flere...

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse