Fred og forsoning

Norge har vært engasjert som tilrettelegger mellom parter i konflikt gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Fra fredsforhandlingene om Colombia i Norge - høsten 2012.

Norge har betydelige interesser i at konflikter løses selv om de er langt borte fra Norge. Norges engasjement baserer seg på at parter i en konflikt ønsker Norge som tilrettelegger for forhandlinger. Gjennom de siste tiårene har vi bygd opp mye erfaring på feltet som parter i konflikt ønsker å lære av.

Nyeste saker om fred og forsoning

Sør-Sudan på randen av en katastrofe

Konflikten i Sør-Sudan er Afrikas mest alvorlige krise. Det som startet som en politisk maktkamp har endt i en blodig konflikt. Hundretusener er allerede drevet på flukt. Uten snarlig handling kan millioner av mennesker rammes av hungersnød, skriver utenriksminister Børge Brende.

Enighet om fredsavtale på Filippinene

Den filippinske regjeringen og Moro Islamic Liberation Front signerte torsdag en fredsavtale som avslutter konflikten på den nest største øya på Filippinene, Mindanao. Titusener er drept og flere hundre tusen er internt fordrevet på grunn av den langvarige konflikten.

Svar på spørsmål om Myanmar

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Odd Omland (A) om konflikten i Myanmar.

Om situasjonen og Norges engasjement i Syria og Sør-Sudan

- De store menneskelige lidelsene i Syria og Sør-Sudan angår oss som medmennesker. Vi har en moralsk forpliktelse til å bry oss, sa utenriksminister Børge Brende da han redegjorde for Stortinget om Norges engasjement i de to konfliktene.

Seks millioner til afrikansk stabiliseringsstyrke

Regjeringen støtter Den afrikanske unions stabiliseringsoperasjon i Den sentralafrikanske republikk med seks millioner kroner.

Conclusion of peace negotiations between the Philippine Government and the Moro Islamic Liberation Front

“It is very encouraging that the parties have now agreed to all chapters in the comprehensive peace agreement. The agreement demonstrates the parties’ commitment to achieving peace and development in Mindanao”, said Foreign Minister Børge Brende.

Våpenhvile inngått i Sør-Sudan

- Norge ønsker våpenhvileavtalen i Sør-Sudan velkommen. Det er viktig at partene nå holder sine løfter. Alle kamphandlinger må stanse umiddelbart og sivile må få tilgang til humanitær hjelp, sier utenriksminister Børge Brende.

Innlegg på Genève II-konferansen

- The suffering men, women and children of Syria need peace and an end to the violence. They need the opposing parties to commit to this process so that they can freely choose their future leaders, sa utenriksminister Børge Brende i sitt innlegg på Genève II-konferansen.

God tur til Myanmar

Etter 21 år med sendinger fra Oslo flytter radio- og tv-stasjonen Democratic Voice of Burma hjem til Myanmar. De politiske omveltningene i landet gjør dette mulig.

Tale i anledning Democratic Voice of Burmas flytting tilbake til Myanmar

Fritt Ord, Oslo, torsdag 21. November 2013

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse

Fred og forsoning

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 3 (2013–2014)

Statsrekneskapen 2013

Meld. St. 1 (2013 – 2014)

Nasjonalbudsjettet 2014

Meld. St. 42 (2012–2013)

Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN

Flere...

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse