Fred og forsoning

Norge har vært engasjert som tilrettelegger mellom parter i konflikt gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Fra fredsforhandlingene om Colombia i Norge - høsten 2012.

Norge har betydelige interesser i at konflikter løses selv om de er langt borte fra Norge. Norges engasjement baserer seg på at parter i en konflikt ønsker Norge som tilrettelegger for forhandlinger. Gjennom de siste tiårene har vi bygd opp mye erfaring på feltet som parter i konflikt ønsker å lære av.

Nyeste saker om fred og forsoning

Challenges for implementation of a peace agreement

- For Colombia, a peace agreement represents only a beginning. The real challenge is what lies ahead. Norway has a long-term partnership with Colombia, and will continue to provide assistance in the post-conflict phase, sa statssekretær Bård Glad Pedersen da han innledet på et seminar om fredsprosessen i Colombia.

Norge og Egypt leder giverkonferanse for Gaza

Nærmere 90 land og internasjonale organisasjoner møtes søndag 12. oktober i Kairo for å samle støtte til Palestina og gjenoppbyggingen av Gaza. Konflikten i Gaza i sommer varte i 51 dager og kostet over 2100 mennesker livet.

Promoting New Actors and Innovative Approaches in the Field of Peacebuilding

Carnegie Corporation of New York and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs are joining efforts to promote new actors as well as innovative approaches in the field of peacebuilding. This joint Public-Private Partnership on Peacebuilding (Px4 Initiative) will provide funding for one to three consortia that will present projects involving a U.S., a Norwegian and at least one Southern/emerging power partner. Grants can be up to USD 1 million. Deadline for applications is Saturday 15 November 2014.

Gaza-konferansen i Kairo 12. oktober

Sammen med president Mahmoud Abbas står den egyptiske og den norske regjeringen som vertskap for en konferanse med tittelen «Gjenoppbygging av Gaza» i Kairo 12. oktober. Det er et presserende behov for politisk og økonomisk støtte til å gjenopprette tjenester og sørge for at Gaza kan komme på fote igjen snart.

Solberg møtte Colombias president Santos

Statsminister Erna Solberg møtte i dag Colombias president Santos til samtaler i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling i New York.

Palestina inne i en kritisk fase

- Palestina er inne i en kritisk fase. De neste månedene blir avgjørende for både den økonomiske og politiske utviklingen. Giverne må bidra med penger til gjenoppbygging av Gaza. Men bare lettelser i restriksjonene kan gi bærekraft for den palestinske staten, sier utenriksminister Børge Brende.

Åpningstale ved AHLC-møtet i New York

-Gaza cannot be pacified or dealt with in isolation from the other constituent part of the prospective Palestinian state. The state-building project will never become a reality without the reintegration of Gaza and the West Bank – politically, economically, and ultimately in terms of security, sa Brende bl.a. i sin åpningstale ved AHLC-møtet i New York 22. september.

Norge lover økt støtte til Irak

- Dagens møte i Sikkerhetsrådet sender et viktig signal om internasjonal støtte til Irak i deres kamp mot ekstremistorganisasjonen ISIL, sier utenriksminister Børge Brende.

Håp om demokratisk dialog i Sudan

Storbritannia, USA og Norge (Troika-landene) kom i dag med en felles uttalelse med støtte til den Afrikanske Unions arbeid med våpenhvile i de sudanske delstatene Sør-Kordofan og Blånilen. - Det er viktig å bringe alle partene i Sudan sammen i en nasjonal dialog for å drøfte landets politiske, økonomiske og sosiale utfordringer, sier utenriksminister Børge Brende.

Colombia: Positivt med kommisjon for kjønnsdimensjonen i fredsforhandlingene

- Kvinners rettigheter og deltakelse blir ofte oversett i fredsprosesser. Det er derfor positivt at partene i Colombia har opprettet en kommisjon som har særlig fokus på dette, sier statssekretær Morten Høglund.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse

Fred og forsoning

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 25 (2013–2014)

Utdanning for utvikling

Meld. St. 3 (2013–2014)

Statsrekneskapen 2013

Meld. St. 1 (2013 – 2014)

Nasjonalbudsjettet 2014

Flere...

Kontaktinformasjon

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse