Aktuelle regjeringspublikasjoner

NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern


Meld. St. 25 (2013–2014)

Utdanning for utvikling


Meld. St. 3 (2013–2014)

Statsrekneskapen 2013


Meld. St. 1 (2013 – 2014)

Nasjonalbudsjettet 2014


Meld. St. 42 (2012–2013)

Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN


Meld. St. 3 (2012–2013)

Statsrekneskapen 2012


Meld. St. 21 (2012–2013)

Terrorberedskap


Meld. St. 19 (2012–2013)

Regjeringens internasjonale kulturinnsats


Meld. St. 18 (2012–2013)

Lange linjer – kunnskap gir muligheter


Meld. St. 15 (2012–2013)

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner


Fred og forsoning