Næringslivssamarbeid

Det er en prioritert oppgave for utenrikstjenesten å fremme norske næringsinteresser i utlandet.

(c) Statoil

Utenriksdepartementet har mer enn 100 stasjoner som bistår norske bedrifter med informasjon om relevante forhold i de enkelte land, veiledning og formidling av kontakter. I samarbeid med Innovasjon Norge og andre norske aktører legger departementet til rette for næringsrettede delegasjonsreiser, næringslivselementer under statsbesøk og offisielle reiser til Norge. Næringslivsseksjonen er kontaktpunkt for stasjonene og norsk næringsliv i Utenriksdepartementet i næringsrelaterte saker. Les mer om samarbeidet.


Nyeste saker om næringslivssamarbeid

300 millioner til private investeringer i ren energi i Afrika

Foto: Rigas tekniske universitet

Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være EØS-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.

Asia-Europa-toppmøtet (ASEM) i Milano

Utenriksminister Brendes innlegg under temabolken “Promoting Financial and Economic Cooperation through Enhanced Europe–Asia Connectivity” under Asia-Europa-toppmøtet i Milano 16. oktober 2014.

Utfordringer og muligheter i Colombia

Colombia opplever økonomisk vekst, og har nå regionens tredje største økonomi etter Brasil og Mexico. Samtidig står arbeideres rettigheter svakt. – Fagorganiserte i Colombia har vår støtte, understreket statssekretær Morten Høglund under sitt besøk forrige uke.

290 millioner mer til næringsutvikling

Handel og privat næringsliv er en betingelse for å skape vekst og varig endring i utviklingsland. Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til næringsutvikling med 290 millioner kroner til i overkant av 1,7 milliarder kroner. 250 millioner av økningen går gjennom Norfund.

Åpent høringsmøte om melding til Stortinget 2015: Næringsutvikling og samarbeid med privat sektor

Regjeringen vedtok 19. juni 2014 at det skal utarbeides en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innen utviklingssamarbeidet. Meldingen skal presenteres for Stortinget i løpet av 2015. Det inviteres herved til et åpent høringsmøte i forbindelse med oppstarten av meldingsarbeidet.

Utlysing: Vurderer du å investere i Romania?

Gjennom EØS-midla er det no lyst ut omlag 80 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Romania. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.

Regjeringen og næringslivet skal samarbeide om yrkesfaglig utdanning i utviklingsland

Regjeringen inngår et samarbeid med NHO og norske bedrifter for å styrke yrkesfaglig utdanning i utviklingsland.

Stor interesse for norsk-polsk næringslivssamarbeid

Det ligger an til økt norsk-polsk samarbeid om utvikling av miljøteknologi i årene fremover. Det viser strømmen av søknader til det EØS-middelfinansierte programmet for grønn innovasjon.

Ny regjering i India

Vinneren av valget til Indias nasjonalforsamling, Narendra Modi fra partiet BJP, blir 26. mai innsatt som Indias statsminister. Modi har invitert regjeringssjefene fra Indias naboland i Sør-Asia til seremonien.

Flere dokumenter om temaet
Utenriksdepartementet

landstrategier