Næringslivssamarbeid

Det er en prioritert oppgave for utenrikstjenesten å fremme norske næringsinteresser i utlandet.

(c) Statoil

Utenriksdepartementet har mer enn 100 stasjoner som bistår norske bedrifter med informasjon om relevante forhold i de enkelte land, veiledning og formidling av kontakter. I samarbeid med Innovasjon Norge og andre norske aktører legger departementet til rette for næringsrettede delegasjonsreiser, næringslivselementer under statsbesøk og offisielle reiser til Norge. Næringslivsseksjonen er kontaktpunkt for stasjonene og norsk næringsliv i Utenriksdepartementet i næringsrelaterte saker. Les mer om samarbeidet.


Nyeste saker om næringslivssamarbeid

Utlysing: Vurderer du å investere i Romania?

Gjennom EØS-midla er det no lyst ut omlag 80 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Romania. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.

Regjeringen og næringslivet skal samarbeide om yrkesfaglig utdanning i utviklingsland

Regjeringen inngår et samarbeid med NHO og norske bedrifter for å styrke yrkesfaglig utdanning i utviklingsland.

Stor interesse for norsk-polsk næringslivssamarbeid

Det ligger an til økt norsk-polsk samarbeid om utvikling av miljøteknologi i årene fremover. Det viser strømmen av søknader til det EØS-middelfinansierte programmet for grønn innovasjon.

Ny regjering i India

Vinneren av valget til Indias nasjonalforsamling, Narendra Modi fra partiet BJP, blir 26. mai innsatt som Indias statsminister. Modi har invitert regjeringssjefene fra Indias naboland i Sør-Asia til seremonien.

Norwegian policies towards Asia – our place in a transitional global economy

- The basis for securing Norwegian interests abroad – including our economic interests – is an active and strategic foreign policy. The Government will maintain a focus on active diplomacy and political consultations with Asian countries, sa statssekretær Morten Høglund da han innledet på et arrangement i regi av Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Utlysing: Vurderer du å investere i Litauen?

Driver verksemda di med miljøvennlig teknologiutvikling? Innovasjon Noreg hjelper deg med å finne businesspartnar i Litauen og gjev råd om korleis de kan søke om støtte frå EØS-midla.

Tid for utviklingsreform

- Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling og fattigdomsbekjempelse, skriver utenriksminister Børge Brende.

Norske muligheter i latin-amerikanske vekstøkonomier

Statssekretær Morten Høglund gjennomførte en rekke bilaterale samtaler i både Chile og Peru, deltok i presidentinnsettelsen av Michelle Bachelets og møtte representanter for norsk næringsliv da han besøkte de to landene i mars.

Privat sektors rolle i en fremtidsrettet utviklingspolitikk

- I 20 år har denne konferansen vært kjent som «Næringslivets bistandskonferanse». Når vi nå møtes på «Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling» illustrerer det et paradigmeskift, sa utenriksminister Børge Brende da han innledet på konferansen.

Svar på spørsmål om støtte til utviklingsprosjekter i Armenia

Svar på spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om UDs prioritering av næringsutvikling ved utviklingsprosjekter i Armenia.

Flere dokumenter om temaet
Utenriksdepartementet

landstrategier