Næringslivssamarbeid

Det er en prioritert oppgave for utenrikstjenesten å fremme norske næringsinteresser i utlandet.

(c) Statoil

Utenriksdepartementet har mer enn 100 stasjoner som bistår norske bedrifter med informasjon om relevante forhold i de enkelte land, veiledning og formidling av kontakter. I samarbeid med Innovasjon Norge og andre norske aktører legger departementet til rette for næringsrettede delegasjonsreiser, næringslivselementer under statsbesøk og offisielle reiser til Norge. Næringslivsseksjonen er kontaktpunkt for stasjonene og norsk næringsliv i Utenriksdepartementet i næringsrelaterte saker. Les mer om samarbeidet.


Nyeste saker om næringslivssamarbeid

Norske investeringer i Brasil

- Norske investeringer i Brasil er av betydelig størrelse, både i norsk og brasiliansk målestokk, sier statssekretær Morten Høglund som nylig besøkte São Paulo og Rio de Janeiro for å fremme norske næringsinteresser.

Vil ha innspill til melding om næringsutvikling og utviklingssamarbeid

Regjeringen vedtok 19. juni 2014 at det skal utarbeides en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor innen utviklingssamarbeidet. Meldingen skal presenteres for Stortinget våren 2015. Nå vil UD ha innspill til meldingen.

Melding til Stortinget om næringsutvikling

Regjeringen har vedtatt at det skal lages en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. Nå vil UD ha innspill til arbeidet med meldingen som skal presenteres for Stortinget våren 2015.

Utdanning for utvikling med NHH og Unicef

– Næringslivet må være med i kampen mot fattigdom og kampen for grunnleggende menneskerettigheter. Utviklingsmålene vi har satt oss kan ikke nås uten verdiene og ideene som skapes i privat sektor, sa statssekretær Hans Brattskar da han innledet på NHHs bistandskonferanse i Bergen 31. oktober.

300 millioner til private investeringer i ren energi i Afrika

- Mer enn 700 millioner mennesker i Afrika mangler elektrisitet, og kontinentet trenger sårt investeringer i fornybar energi. Norge vil derfor bidra med 300 millioner kroner til et nytt fond som skal stimulere kommersielle aktører til slike investeringer sør for Sahara, sier utenriksminister Børge Brende.

Foto: Rigas tekniske universitet

Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være EØS-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.

Asia-Europa-toppmøtet (ASEM) i Milano

Utenriksminister Brendes innlegg under temabolken “Promoting Financial and Economic Cooperation through Enhanced Europe–Asia Connectivity” under Asia-Europa-toppmøtet i Milano 16. oktober 2014.

Utfordringer og muligheter i Colombia

Colombia opplever økonomisk vekst, og har nå regionens tredje største økonomi etter Brasil og Mexico. Samtidig står arbeideres rettigheter svakt. – Fagorganiserte i Colombia har vår støtte, understreket statssekretær Morten Høglund under sitt besøk forrige uke.

290 millioner mer til næringsutvikling

Handel og privat næringsliv er en betingelse for å skape vekst og varig endring i utviklingsland. Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til næringsutvikling med 290 millioner kroner til i overkant av 1,7 milliarder kroner. 250 millioner av økningen går gjennom Norfund.

Åpent høringsmøte om melding til Stortinget 2015: Næringsutvikling og samarbeid med privat sektor

Regjeringen vedtok 19. juni 2014 at det skal utarbeides en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innen utviklingssamarbeidet. Meldingen skal presenteres for Stortinget i løpet av 2015. Det inviteres herved til et åpent høringsmøte i forbindelse med oppstarten av meldingsarbeidet.

Flere dokumenter om temaet
Utenriksdepartementet

landstrategier