Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens formål er å bevare et lands suverenitet og politiske handlefrihet, og ivaretas gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Sikkerhetspolitikk - Øverlse pomor - (c) FMS - Bjørn Erik Larsen

Sikkerhetspolitikken henger nøye sammen med de øvrige utenrikspolitiske virkemidler. Ivaretakelsen av et lands sikkerhet har tradisjonelt vært nært knyttet til militære kapasiteter og militære strategier for forsvar av et lands territorium. Etter den kalde krigen har også et utvidet sikkerhetsbegrep i økende grad blitt lagt til grunn. Politiske, økonomiske og militære midler sys sammen innenfor rammene av en overordnet strategi innrettet mot forebygging og håndtering av kriser og utforming av varige og stabile løsninger på konflikter.

Les mer 

Nyeste saker om sikkerhetspolitikk

Nato tydelig i støtten til østlige allierte

Et samlet Nato understreket sin støtte til de østlige medlemslandene da alliansens 28 utenriksministre møttes i Brussel denne uken.

Nordisk forsvarsministermøte i Tromsø

8.-9. april møtes de nordiske forsvarsministerne i Tromsø for å diskutere videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet.

Natos utenriksministermøte 1. og 2. april

Utenriksminister Børge Brende deltar på Natos utenriksministermøte i Brüssel 1.- 2. april. Møtet vil i stor grad preges av situasjonen i Ukraina.

Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen som ny generalsekretær i NATO. Med ham får NATO en sterk og samlende generalsekretær. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag Stoltenberg har fått i dag. Jeg er trygg på at han vil utføre denne oppgaven til beste for alle NATO-land. Regjeringen ser frem til å samarbeide tett med ham i den nye rollen, sier statsminister Erna Solberg.

Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

- Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg, som i dag er utnevnt til generalsekretær i NATO. Jeg mener at Stoltenberg vil kunne gjøre en utmerket jobb for alliansen, og det er en fjær i hatten for Norge at vi nå får vår første generalsekretær i NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Atlantisk allianse

Når Barack Obama i dag besøker Brussel for første gang som president, er samarbeidet over Atlanteren viktigere enn på svært lenge, skriver utenriksminister Børge Brende og EU- og EØS-statsråd Vidar Helgesen.

Norge innstiller planlagte militære aktiviteter med Russland

Norge har besluttet å innstille alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland foreløpig til utgangen av mai 2014.

Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget - mars 2014

- La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sin uterikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Speech at DNAK meeting, Nordic and Central European Perspectives

Minister of Defence Ine Eriksen Søreide held this speech March 20, 2014 at the Norwegian Atlantic Committee meeting, marking 15 years of NATO membership for Poland, Czech Republic and Hungary. NATO 1999-2014 and beyond: Nordic and Central European Perspectives “NATO’s role after Afghanistan – adaptations to new challenges”

Åpner seminar om NATOs fremtid

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innleder på seminaret "NATO 1999-2014 and beyond - Nordic and Central European Perspectives” torsdag 20. mars.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

andre nettsteder

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 21 (2012–2013)

Terrorberedskap

Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid

Flere...

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7