Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens formål er å bevare et lands suverenitet og politiske handlefrihet, og ivaretas gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Sikkerhetspolitikk - Øverlse pomor - (c) FMS - Bjørn Erik Larsen

Sikkerhetspolitikken henger nøye sammen med de øvrige utenrikspolitiske virkemidler. Ivaretakelsen av et lands sikkerhet har tradisjonelt vært nært knyttet til militære kapasiteter og militære strategier for forsvar av et lands territorium. Etter den kalde krigen har også et utvidet sikkerhetsbegrep i økende grad blitt lagt til grunn. Politiske, økonomiske og militære midler sys sammen innenfor rammene av en overordnet strategi innrettet mot forebygging og håndtering av kriser og utforming av varige og stabile løsninger på konflikter.

Les mer 

Nyeste saker om sikkerhetspolitikk

Forsvarsministeren åpner sikkerhetspolitisk konferanse

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpner fredag 25. april Norges største internasjonale sikkerhetskonferanse for unge voksne, som blir arrangert av YATA.

- Tyskland er en viktig alliert

Det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland, den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og den videre utviklingen av NATO var hovedtema da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin tyske kollega Ursula von der Leyen i Berlin tirsdag 22. april.

Forsvarsministeren besøker Tyskland

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker sin tyske kollega Ursula von der Leyen i Berlin tirsdag 22. april.

Nato tydelig i støtten til østlige allierte

Et samlet Nato understreket sin støtte til de østlige medlemslandene da alliansens 28 utenriksministre møttes i Brussel denne uken.

Nordisk forsvarsministermøte i Tromsø

8.-9. april møtes de nordiske forsvarsministerne i Tromsø for å diskutere videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet.

Natos utenriksministermøte 1. og 2. april

Utenriksminister Børge Brende deltar på Natos utenriksministermøte i Brüssel 1.- 2. april. Møtet vil i stor grad preges av situasjonen i Ukraina.

Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen som ny generalsekretær i NATO. Med ham får NATO en sterk og samlende generalsekretær. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag Stoltenberg har fått i dag. Jeg er trygg på at han vil utføre denne oppgaven til beste for alle NATO-land. Regjeringen ser frem til å samarbeide tett med ham i den nye rollen, sier statsminister Erna Solberg.

Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

- Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg, som i dag er utnevnt til generalsekretær i NATO. Jeg mener at Stoltenberg vil kunne gjøre en utmerket jobb for alliansen, og det er en fjær i hatten for Norge at vi nå får vår første generalsekretær i NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Atlantisk allianse

Når Barack Obama i dag besøker Brussel for første gang som president, er samarbeidet over Atlanteren viktigere enn på svært lenge, skriver utenriksminister Børge Brende og EU- og EØS-statsråd Vidar Helgesen.

Norge innstiller planlagte militære aktiviteter med Russland

Norge har besluttet å innstille alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland foreløpig til utgangen av mai 2014.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

andre nettsteder

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 21 (2012–2013)

Terrorberedskap

Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid

Flere...

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7