Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid


Meld. St. 21 (2012–2013)

Terrorberedskap


Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid


Meld. St. 8 (2012 – 2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid


Meld. St. 5 (2012–2013)

EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU


Meld. St. 7 (2011–2012)

Nordområdene


Meld. St. 25 (2010 – 2011)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid


Meld. St. 24 (2010–2011)

Samarbeidet i NATO i 2010


Meld. St. 19 (2010–2011)

Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2010


Meld. St. 17 (2010–2011)

Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa