Eksportkontroll

UDs infotelefon for næringslivet om restriktive tiltak mot Russland:23 95 10 50 (kl. 10-14 mandag-fredag) Les mer her

 

Eksportkontrollen retter seg mot to formål: 1) å sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og 2) at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

 

 Nato-hovedkvartert i Brussel. Foto: Nato, Brussel

 

Kontrollen baserer seg på lov og forskrift samt retningslinjer for departementets behandling av søknader om eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell, teknologi og tjenester for militære formål (”forsvarsmateriell”). Utenriksdepartementet er gitt myndighet til å forvalte loven og utarbeide forskrifter og retningslinjer for å sikre gjennomføring av kontrollen.

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utstedt av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) beskrevet på Liste II. Liste I er en nasjonal liste, mens Liste II utelukkende baserer seg på det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i.

Varelistene er del av forskriftsverket og blir oppdatert og ajourført jevnlig. Eksportkontrollregelverket inneholder også flere såkalte generalklausuler (”catch all”), som innebærer at det kan være lisensplikt for enhver vare, teknologi eller tjeneste under visse omstendigheter.

En viktig forutsetning for lisens er at det foreligger adekvat dokumentasjon for sluttbruk. Departementet kan også sette vilkår for lisenser.

Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig for gjennomføring og forvaltning av eksportkontrollen, både når det gjelder politiske rammer, utarbeidelse av regelverk og behandling av søknader om lisenser.

****

 

Forside, stortingsmelding 49 (UD)
Omfanget av norsk eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell legges frem i en årlig melding til Stortinget: Meld. St. 49 (2012-2013). I denne fremkommer nærmere redegjørelser for bakgrunnen for eksportkontrollen, og statistikk over land som mottok norsk forsvarsmateriell i 2012.

 

 

Fra forsiden til Melding til Stortinget nr. 49 (2012-2013) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid


Aktuelt og kunngjøringer

Digital eksportkontroll lanseres i 2014

Utenriksdepartementet tar sikte på å lansere en nettbasert tjeneste for norsk eksportkontroll i desember i år.

Norge skjerper restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har vedtatt å skjerpe de restriktive tiltakene mot Russland. Det norske regelverket er dermed på linje med de tiltakene som EU innførte 12. september. En endringsforskrift ble fastsatt i statsråd 10. oktober og trer i kraft straks.

Åpningsinnlegg på møte i Missile Technology Control Regime

- Norway is prepared to work focussed and devoted, and continue to cooperate closely with all MTCR Partners in the year ahead – as well as further promote missile non-proliferation and global security through dialogue with non-members, sa statssekretær Hans Brattskar da han åpnet MTCR-møtet i Oslo.

Eksportkontroll: Norge overtar formannskap i kontrollregime

Norge leder an i kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. I dag, 1. oktober, overtar Norge formannskapet i det internasjonale kontrollregimet for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Norge vil slutte opp om skjerpede restriktive tiltak mot Russland

Som en reaksjon på Russlands vedvarende folkerettsbrudd i Ukraina, innførte EU den 12. september nye restriktive tiltak mot Russland. I tråd med tidligere uttalt intensjon, vil regjeringen slutte seg til disse.

Lisensplikt på all eksport av tidligere militært utstyr

Utenriksdepartementet innfører prinsippet "én gang militært, alltid militært" i regelverket for eksport av forsvarsmateriell. Militært materiell som har vært konstruert for skarpe formål kan dermed ikke utføres uten tillatelse fra Utenriksdepartementet.

Informasjon om søknad om eksport til Russland i forbindelse med innføring av restriktive tiltak

Regjeringen vedtok 15. august 2014 de nye restriktive tiltakene overfor Russland. Det vises til pressemelding av 15.08.2014. Forskriften er tilgjengelig her.

Ny vareliste I

Utenriksdepartementet informerer om at vareliste I er oppdatert. Den nye varelisten gjelder fra og med 30. juni 2014.

Seminar om strategisk eksportkontroll 2014

Statssekretær Bård Glad Pedersen åpnet årets eksportkontrollseminar for industrien 3. april som ble avholdt i Oslo Militære Samfund.

Innledning på seminar om eksportkontroll

Velkommen til årets eksportkontrollseminar for industrien. Slike seminarer har vært avholdt i snart 25 år. Det er en god anledning for Utenriksdepartementet til å oppdatere om norsk eksportkontrollpolitikk, og regelverk, sa statssekretær Bård Glad Pedersen da han innledet på årets seminar om eksportkontroll.

Flere nyheter

Kontaktinformasjon

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50
(mandag-
fredag
09.00-11.30 /
12.30-15.00)

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo

Besøksadresse:

7. juniplassen 1 /
Victoria Terrasse 7

Hjemmeside:

eksportkontroll.no


skjemaer og dokumenter

Kontaktinformasjon

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50
(mandag-
fredag
09.00-11.30 /
12.30-15.00)

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo

Besøksadresse:

7. juniplassen 1 /
Victoria Terrasse 7

Hjemmeside:

eksportkontroll.no