Utviklingssamarbeid

Regjeringen har en helhetlig tilnærming til norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, vektlegging av de universelle menneskerettighetene og støtte tiltak som kan bringe mennesker varig ut av fattigdom. Regjeringen legger stor vekt på resultater og vil konsentrere og effektivisere norsk bistand.

Kvinne med rentbrennende ovn.

Støtten til utdanning økes kraftig med et spesielt fokus på jenter. Økonomisk vekst og styrking av privat sektor er avgjørende for å lykkes med fattigdomsbekjempelse. Regjeringen vil satse på næringsutvikling i sør og søke samarbeid med norsk næringsliv der vi har fortrinn. Regjeringen vil holde fast på innsatsene innenfor global helse, fred og forsoning, humanitær bistand og økt tilgang til energi. Regjeringen vil opprettholde et høyt nivå på bistanden. For bistand i tall: Se Norads nettsider


Nyeste saker om utviklingssamarbeid

Innlegg ved lansering av rapport om utdanning og finansiering

- Det er ingen enkle svar på spørsmålet om hvordan forskjeller i utdanningsutbytte kan reduseres, og hvordan finansiering best kan gjøres slik at alle får tilgang og ulikheter ikke reproduseres. Men denne rapporten er et viktig bidrag i arbeidet for å nå de mest marginaliserte grupper barn og ungdom, sa statssekretær Hans Brattskar da rapporten ble lansert.

Suksess med hurtigskoler i Afrika

Norge har i flere år støttet Strømmestiftelsens samarbeid med Mali, Niger og Burkina Faso om såkalte hurtigskoler. Disse har nådd nesten 90.000 unge mennesker som har falt ut av det ordinære skolesystemet. Nå skal konseptet videreutvikles.

MDG Advocates Statement: Keep the MDG Momentum Going

Today marks 500 days until the 2015 target date to achieve the Millennium Development Goals (MDGs). These eight goals were adopted in 2000 by world leaders gathered at the United Nations, in order to address challenges facing the world’s poorest people.

Tusenårsmålene – veien ut av fattigdom?

Kronikk i Vårt Land 12. juli 2014

Generaldebatten i Economic and Social Council (ECOSOC)

- While shaping the post-2015 development agenda, we must not forget that our most immediate priority is to achieve the current Millennium Development Goals before the end of 2015, sa utenriksministeren i sitt sinnlegg under generaldebatten i ECOSOC i New York 7. juli.

Sluttspurt for å nå de globale tusenårsmålene

- Verden har kommet et godt stykke på vei i å nå tusenårsmålene om utvikling, men vi må akselerere innsatsen på alle områder før fristen utløper, sier statsminister Erna Solberg. Sammen med Rwandas president Paul Kagame samlet hun i dag FNs Generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene for første gang i Afrika.

Norge arbeider for å fjerne subsidier på fossilt brensel

Regjeringen vil arbeide internasjonalt for fjerning av subsidier som er skadelig for klima, miljø og bærekraftig utvikling.

Satser på utdanning i Malawi

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. - Malawi er et av verdens aller fattigste land. Norge vil bidra med rundt 100 millioner kroner totalt i året for å styrke utdanningssektoren i landet. I samarbeid med myndighetene og andre utdanningspartnere vil Norge bidra til at en ny generasjon barn i landet kan få en bedre fremtid, sier statsminister Erna Solberg.

Like rettigheter – alle barn skal med

En engelsk versjon av kronikken sto på trykk i The Guardian 30. juni 2014

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7