Utviklingssamarbeid

Regjeringen har en helhetlig tilnærming til norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, vektlegging av de universelle menneskerettighetene og støtte tiltak som kan bringe mennesker varig ut av fattigdom. Regjeringen legger stor vekt på resultater og vil konsentrere og effektivisere norsk bistand.

Kvinne med rentbrennende ovn.

Støtten til utdanning økes kraftig med et spesielt fokus på jenter. Økonomisk vekst og styrking av privat sektor er avgjørende for å lykkes med fattigdomsbekjempelse. Regjeringen vil satse på næringsutvikling i sør og søke samarbeid med norsk næringsliv der vi har fortrinn. Regjeringen vil holde fast på innsatsene innenfor global helse, fred og forsoning, humanitær bistand og økt tilgang til energi. Regjeringen vil opprettholde et høyt nivå på bistanden. For bistand i tall: Se Norads nettsider


Nyeste saker om utviklingssamarbeid

Utviklingsbudsjett med klare prioriteringer

Regjeringen foreslår å øke utviklingsbudsjettet til 32,5 milliarder kroner i 2015. Det er en økning på over én milliard kroner i forhold til 2014. Utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling, klima, og menneskerettigheter prioriteres. Dette er områder som er avgjørende for å utrydde ekstrem fattigdom.

Nærmere tre milliarder kroner til global helse

Aldri før har Norge satset mer på global helse. Regjeringen foreslår nærmere tre milliarder kroner i støtte til globale helsetiltak for 2015, for å videreutvikle Norges innsats og globale lederrolle.

Bistandsreform for bedre resultater

Regjeringens mål er en effektiv utviklingspolitikk som gir resultater. I 2013 mottok 116 land norsk bistand. For å oppnå bedre resultater foreslår regjeringen å konsentrere innsatsen om 84 land. Regjeringen har valgt ut tolv fokusland der innsatsen skal styrkes ytterligere. Dette forenkler og forbedrer norsk bistand.

Norge bidrar til Det grønne klimafondet

Regjeringen vil prioritere Det grønne klimafondet som finansieringskanal for norsk klimainnsats i utviklingsland i de kommende årene. Regjeringen foreslår å støtte fondet med 200 millioner kroner i 2015. – Det grønne fondet har et stort potensiale, og kan bli avgjørende for å oppnå en global klimaavtale i Paris i 2015, sier utenriksminister Børge Brende.

Historisk satsing på utdanning

Regjeringen foreslår en kraftig økning i støtten til utdanning i fattige land. I 2015 skal nærmere 2,4 milliarder kroner gå til utdanning. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Norge tar et internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle skal få utdanning.

Investerer i mødre- og barnehelse

I en felles pressemelding har partnerne i "Saving Lives at Birth: A Grand Challenge for Development"-initiativet annonsert at de tar sikte på å investere ytterligere 50 millioner USD i arbeidet for å redusere mødre- og barnedødelighet i tiden rundt fødselen.

Swedagon-pagoden i Yangoon

Mæland til Myanmar

Næringsminister Monica Mæland besøker Myanmar 30. november - 3. desember 2014.

Regjeringen lanserer Visjon 2030-initiativet for global helse og utdanning

FNs generalforsamling skal i 2015 vedta nye, globale bærekraftsmål for årene frem mot 2030. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringen nå norsk næringsliv og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.

Dobler støtten til utdanningsbistand

Statsminister Solberg deltok 27. september på konsertarrangementet Global Citizens Festival i New Yorks Central Park. Fra konsertscenen oppfordret hun til økt global innsats for fattigdomsbekjempelse, utdanning og helse.

Innovativt globalt helseinitiativ får norsk støtte

- Når vi går mot avslutningen av tusenårsmålene og skal vedta FNs nye bærekraftsmål for perioden 2015-2030, må vi finne nye måter å finansiere bærekraftig utvikling på, sa statsminister Erna Solberg under et høynivåmøte i FN i forbindelse med partnerskapet «Every Woman Every Child», etter invitasjon fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7