Utviklingssamarbeid

Regjeringen har en helhetlig tilnærming til norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, vektlegging av de universelle menneskerettighetene og støtte tiltak som kan bringe mennesker varig ut av fattigdom. Regjeringen legger stor vekt på resultater og vil konsentrere og effektivisere norsk bistand.

Kvinne med rentbrennende ovn.

Støtten til utdanning økes kraftig med et spesielt fokus på jenter. Økonomisk vekst og styrking av privat sektor er avgjørende for å lykkes med fattigdomsbekjempelse. Regjeringen vil satse på næringsutvikling i sør og søke samarbeid med norsk næringsliv der vi har fortrinn. Regjeringen vil holde fast på innsatsene innenfor global helse, fred og forsoning, humanitær bistand og økt tilgang til energi. Regjeringen vil opprettholde et høyt nivå på bistanden. For bistand i tall: Se Norads nettsider


Nyeste saker om utviklingssamarbeid

Norway’s position on the post-2015 agenda – priorities and responsibilities

- De nye globale utviklingsmålene må være både ambisiøse og oppnåelige, sa statssekretær Bård Glad Pedersen i sitt innlegg på en nasjonal konferanse om de nye verdensmålene etter 2015 i Oslo 24. april.

Rådsmøtet for utviklings- og utenrikspolitikk

- Handel, investering og næringsutvikling er avgjørende for å skape vekst og varig endring. Samtidig preger fellesinteresser knyttet til internasjonale utfordringer i stadig større grad vårt forhold til tidligere bistandsland. En bredere agenda i vårt internasjonale samarbeid fordrer en helhetlig tilnærming i utenrikspolitikken, sa statssekretær Hans Brattskar bl.a. i sitt åpningsinnlegg.

Celebrate Progress for Girls and Women

Women Deliver and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, in support of Every Woman Every Child, co-hosted an event at the Commission on Population and Development in New York, 7 April 2014.

Lansering av «Med rett til å delta – en rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken»

- Vi planlegger å trappe opp innsatsen på de utviklingsområdene som gir mest effekt for bærekraftig utvikling, rettighetsarbeidet og fattigdomsbekjempelse, sa statssekretær Hans Brattskar i forbindelse med at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) lanserte rapporten "Med rett til å delta – en rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken".

Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget - mars 2014

- La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sin uterikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Tid for utviklingsreform

- Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling og fattigdomsbekjempelse, skriver utenriksminister Børge Brende.

Undertegning av kontrakt for bygging av nytt forskningsskip

Utenriksdepartementet, Oslo 21. mars 2014

Hvordan Norge som petroleumsnasjon bidrar til teknologi– og kunnskapsoverføring internasjonalt

-I dag betegnes OfU som et «flaggskip» i norsk bistand. Det har som formål å dele norske erfaringer slik at utviklingsland kan forvalte sine petroleumsressurser på en måte som bidrar til varig reduksjon av fattigdom, fremmer utvikling, og tar nødvendige miljøhensyn, sa statssekretær Han Brattskar i sitt innlegg på Norsk Olje og Gass’ årskonferanse i Oslo 20. mars.

Internasjonalt seminar om luftforurensning og helse

-The fight against air pollution and short lived climate pollutants in developing countries is a priority area for Norway. We want to see more attention given to this issue internationally, including by the world’s health authorities, sa statssekretær Hans Brattskar bl.a. i sitt åpningsinnlegg til et seminar om luftforurensning og helse i Oslo 20. mars 2014.

Global Health: The Global Burden of Cervical Cancer

Statssekretær Brattskars innledning på et seminar om ikke-smittsomme sykdommer 17. mars 2014.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for regionale spørsmål og utvikling

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Kontaktinformasjon

Avdeling for regionale spørsmål og utvikling

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7