Utviklingssamarbeid

Regjeringen har en helhetlig tilnærming til norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, vektlegging av de universelle menneskerettighetene og støtte tiltak som kan bringe mennesker varig ut av fattigdom. Regjeringen legger stor vekt på resultater og vil konsentrere og effektivisere norsk bistand.

Kvinne med rentbrennende ovn.

Støtten til utdanning økes kraftig med et spesielt fokus på jenter. Økonomisk vekst og styrking av privat sektor er avgjørende for å lykkes med fattigdomsbekjempelse. Regjeringen vil satse på næringsutvikling i sør og søke samarbeid med norsk næringsliv der vi har fortrinn. Regjeringen vil holde fast på innsatsene innenfor global helse, fred og forsoning, humanitær bistand og økt tilgang til energi. Regjeringen vil opprettholde et høyt nivå på bistanden. For bistand i tall: Se Norads nettsider


Nyeste saker om utviklingssamarbeid

Nye seks millioner kroner til FNs fond for bekjempelse av vold mot kvinner

Hver tredje kvinne i verden utsettes for seksuelle overgrep eller andre former for vold minst én gang i løpet av livet. - Vold mot kvinner er en brutal form for kvinnediskriminering som må bekjempes med alle tilgjengelige virkemidler. Derfor slutter vi opp om den globale kampanjen mot vold mot kvinner og bidrar nå med nye 6,4 millioner kroner til FNs fond for å utrydde vold mot kvinner, sier utenriksminister Børge Brende.

Åpningsinnlegg på Fokus sitt representantskapsmøte

- Likestilling er både et mål i seg selv og et middel. Derfor må likestillingsarbeidet også kobles opp mot andre prioriterte områder. Dette gjelder blant annet i regjeringens store satsning på utdanning og jenter, i vår menneskerettighetspolitikk og i vår næringspolitiske satsning, sa statssekretær Hans Brattskar i sitt åpningsinnlegg på Fokus sitt representantskapsmøte.

Innlegg høynivåkonferansen om kvinners rettigheter i Afghanistan

-As we meet today in Oslo, following up on last year’s very important gathering at Georgetown University – and looking ahead to the London meeting in two weeks, we know and understand that our role is to support your endeavours, sa utenriksminister Brende bl.a. i sin tale på Afghanistan-konferansen i Oslo 23. november.

Øker støtten til rene kokeovner i utviklingsland

Matlaging tar liv i mange deler av verden. Hvert år dør over fire millioner mennesker av luftforurensning fra matlaging, oppvarming og parafinlamper. - Regjeringen vil bidra i den globale mobiliseringen for ren matlaging med 268 millioner kroner over fire år, sier utenriksminister Børge Brende.

Global enighet om bedret ernæring

805 millioner mennesker mangler nok mat. - Næringsrik og tilstrekkelig mat er en grunnleggende menneskerettighet og selve fundamentet for god helse. Et sunt kosthold er viktig for barns helse og utdanning, og vi må særlig se på jenters ernæringssituasjon, sier statssekretær Hans Brattskar.

Norge støtter jenteskoler i Afghanistan. Foto: Daartt

Ny norskstøttet jenteskole i Afghanistan

Til tross for fremgang, er fortsatt utdanning for jenter i Afghanistan en stor mangelvare. Nylig åpnet nok en norskstøttet skole for jenter i Faryab-provinsen nord i landet, til stor begeistring fra lokalbefolkningen.

Ungdommens utfordringer

Et rekordstort ungdomskull på 1,8 milliarder mennesker er tema i FNs årlige rapport om situasjonen for verdens befolkning, som ble lansert globalt og i Oslo i dag. - Alle disse unge menneskene skal ha noe å leve av og leve for, sa statssekretær Morten Høglund, som talte på lanseringen hos FN-sambandet.

Lansering av UNFPA State of World Population rapport

-Ungdom må skånes for vold og skadelige skikker som kjønnslemlestelse og barneekteskap. Norsk satsing på synergien mellom helse og utdanning tar nettopp inn i seg disse utfordringene, sa statssekretær Morten Høglund bl.a. i sin tale under lanseringen av UNFPA State of World Population rapporten i Oslo 18. november.

Innlegg ved Zerokonferansen 2014

Utenriksminister Brendes innlegg under bolken «Norwegian interest in promoting and financing an international green shift" ved Zerokonferansen 2014 i Oslo 13. november.

Førstedame Rula Ghani i Kabul 8. november 2014. Foto: NTB/Scanpix Anne Marte Vestbakke

Norge og Afghanistan sammen for kvinners rettigheter

- Andelen jenter som går på skole i Afghanistan har økt fra null til 40 prosent de siste ti årene. Men det er langt frem og jeg er glad for at president Ghani sier han vil prioritere arbeidet for kvinners rettigheter høyt, sier utenriksminister Børge Brende etter sitt besøk i Kabul.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7