Olje for utvikling

Foto: Ole Imsland

Olje for utvikling er et norsk bistandsprogram som skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland.

Produksjon av olje og gass er en viktig inntektskilde for mange utviklingsland, og kan om de forvaltes godt bidra betydelig til utvikling. Men det har ofte vist seg vanskelig å omsette petroleumsinntekter til velferd for befolkningen. Noen utviklingsland med store slike inntekter er fanget i det som kalles "oljeforbannelsen". Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med andre land gjennom Olje for utvikling-programmet. Les mer om Olje for utvikling.


Nyeste saker om olje for utvikling på regjeringen.no

Støtte til petroleumsforvaltning i Mosambik

Statssekretær Hans Brattskar har signert en avtale om støtte til det mosambikiske petroleumsinstituttet (INP) på 50,5 millioner kroner. - Dette er god og målrettet bistand i praksis. God petroleumsforvaltning vil kunne gjøre Mosambik uavhengig av bistand på sikt, sier Brattskar.

Meld. St. 25 (2013–2014)

Utdanning for utvikling

Meld. St. 2 (2013–2014)

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Hvordan Norge som petroleumsnasjon bidrar til teknologi– og kunnskapsoverføring internasjonalt

Norsk Olje og Gass’ årskonferanse, Oslo, 20. mars 2014

-I dag betegnes OfU som et «flaggskip» i norsk bistand. Det har som formål å dele norske erfaringer slik at utviklingsland kan forvalte sine petroleumsressurser på en måte som bidrar til varig reduksjon av fattigdom, fremmer utvikling, og tar nødvendige miljøhensyn, sa statssekretær Han Brattskar i sitt innlegg på Norsk Olje og Gass’ årskonferanse i Oslo 20. mars.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 12, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 12, 2014.

Flere...

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7