Olje for utvikling

Foto: Ole Imsland

Olje for utvikling er et norsk bistandsprogram som skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland.

Produksjon av olje og gass er en viktig inntektskilde for mange utviklingsland, og kan om de forvaltes godt bidra betydelig til utvikling. Men det har ofte vist seg vanskelig å omsette petroleumsinntekter til velferd for befolkningen. Noen utviklingsland med store slike inntekter er fanget i det som kalles "oljeforbannelsen". Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med andre land gjennom Olje for utvikling-programmet. Les mer om Olje for utvikling.


Nyeste saker om olje for utvikling på regjeringen.no

Prop. 33 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Prop. 26 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Norway and Tanzania: A partnership for the future

Oslo, 31. oktober 2014

- Norway stands ready to support Tanzania in its vision to become a middle-income country by 2025, sa statssekretær Hans Brattskar da han innledet på et Tanzania-seminar i Oslo 31. oktober.

Statsråd Lien og Ghanas president Mahama besøkte Stavanger

Olje- og energiminister Tord Lien tok imot Ghanas president John Dramani Mahama i Stavanger fredag. Besøket i Stavanger var avslutningen på et fire dager langt statsbesøk i Norge. President Mahama og hans følge har hatt møter med blant annet statsminister Solberg og utenriksminister Brende.

Ghanas president møtte statsminister Solberg

Statsminister Erna Solberg tok i dag imot Ghanas president John Dramani Mahama i statsministerboligen. Presidenten er på offisielt besøk i Norge 29.-31. oktober.

Prop. 1 S (2014 – 2015)

For budsjettåret 2015

Flere...

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7