NOU-er

Regjeringen eller et departement nedsetter utvalg og arbeidsgrupper som utreder forskjellige forhold i samfunnet. En utredning kan enten komme som NOU (Norges offentlige utredninger) eller som en rapport.

På denne siden finner du NOU-er som er avgitt til Statsministerens kontor og departementene.

Du kan avgrense oversikten ved å bruke navigatoren i høyre spalte.

NOU 2014: 12

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten


NOU 2014: 11

Konkurranseklagenemnda


NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern


NOU 2014: 9

Ny adopsjonslov


NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor


NOU 2014: 7

Elevenes læring i fremtidens skole


NOU 2014: 6

Revisjon av eierseksjonsloven


NOU 2014: 5

MOOCs for Norway


NOU 2014: 5

MOOC til Norge


NOU 2014: 4

Enklere regler – bedre anskaffelser


NOU 2014: 3

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014


NOU 2014: 2

Lik og likskap


NOU 2014: 1

Ny arvelov


NOU 2013: 12

Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger


NOU 2013: 13

Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi


NOU 2013: 11

Festekontrakter og folkerett


NOU 2013: 10

Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester


NOU 2013: 10

Natural benefits – on the values of ecosystem services


NOU 2013: 9

Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer


NOU 2013: 8

Med los på sjøsikkerhet


NOU 2013: 6

God handelsskikk i dagligvarekjeden


NOU 2013: 5

Når det virkelig gjelder…


NOU 2013: 7

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013


NOU 2013: 4

Kulturutredningen 2014


NOU 2013: 4

Official Norwegian Report on cultural policy 2014