Bestilling av publikasjoner

Offentlige virksomheter kan bestille publikasjoner utgitt av Storting, regjering og departementer fra Departementenes servicesenter i henhold til regelverket for distribusjon.

I enkelte tilfeller priser departementene sine publikasjoner også for brukere innen offentlig forvaltning. Da må publikasjonene kjøpes fra Fagbokforlaget.

Andre, dvs. privatpersoner, bedrifter ol., kan skaffe seg publikasjoner fra Fagbokforlaget, en lokal bokhandel, eller det lokale folkebiblioteket.

Offentlige publikasjoner er bl.a. følgende:

  • Stortingsmeldinger, Stortingsproposisjoner, Innstillinger fra Stortinget
  • Norges offentlige utredninger
  • Brosjyrer
  • Blanketter
Sist oppdatert: 31.05.2012