Lov om barnehager (barnehageloven)

Kunnskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18

Tema

Kontaktinformasjon

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18