Statsbudsjettet 2014

Klikk på bilde for å åpne video

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014

Tilleggsproposisjonen ble lagt frem 8. november kl. 10.00. Pressekonferansen om budsjettet startet kl. 12.00.

Dokumenter:

Prop. 1 S Tillegg 1: Endring av Prop. 1 S (2013-2014): Statsbudsjettet 2014

Prop. 1 LS Tillegg 1: Endring av Prop. 1 LS (2013-2014): Skatter, avgifter og toll 2014

Tallene bak figurene
 

Pressemeldinger:

Et budsjett for verdiskaping og en bedre hverdag
(Finansdepartementet)

Alle pressemeldingene  


Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 14. oktober kl. 10.00.

Dokumenter:

Prop. 1 S (2013-2014): Statsbudsjettet 2014 (Gul bok)

Prop. 1 LS (2013–2014): Skatter og avgifter 2014

Meld. St. 1 (2013–2014): Nasjonalbudsjettet ; Tallene bak figurene

 

 

Alle budsjettdokumentene

 


Pressemeldinger:

Et budsjett for arbeidsplasser, verdiskaping og velferd
(Finansdepartementet)

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014
(Finansdepartementet)

Finansiell stabilitet og nye kapitalkrav
(Finansdepartementet)

Alle pressemeldingene

Sist oppdatert: 11.09.2014