Om dokumentarkivet

I dokumentarkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, taler, artikler og nyheter fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Dokumentarkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art.

Aktuelle lenker: