Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Veiledninger og brosjyrer, 30.11.2002

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet (Opprettet 01.04.1900. Nedlagt 30.09.2004)

Status: Arkivert

Multifunctional agriculture - the case of Norway

M-0722E November 2002 (B-1004)

 

In PDF-format (32 Mb)

In PDF-format (2 Mb)