Nyhet, 15.06.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet (Opprettet 31.12.2009)

Status: Arkivert

Særreglene for bulgarske og rumenske arbeidsinnvandrere er opphevet

Særreglene for arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania ble opphevet i Statsråd i dag med umiddelbar virkning. Arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania har vært underlagt særlige overgangsordninger siden 2007. Fem år er maksimalperioden for overgangsregler i henhold til EØS-avtalen.

Dette innebærer at nye arbeidsinnvandrere likestilles med andre innvandrere fra EØS-landene utenom Norden. De trenger ikke lenger søke om oppholdstillatelse, det rekker å registrere seg.