Veiledninger og brosjyrer, 05.02.2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Opprettet 01.01.2006. Nedlagt 31.12.2009)

Status: Arkivert

Det norske trygdesystemet 2008

 

Det norske trygdesystemet 2008 (A-0008 B/E)

Generell oversikt over norske trygderegler.

Last ned: Det norske trygdesystemet 2008 (pdf)

 

English version: The Norwegian Social Insurance Scheme 2008