Nyhet, 01.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

FNs kvinnekommisjon - CSW - møtes i New York

Statssekretær og delegasjonsleder Ingrid Fiskaa holdt Norges innlegg under generaldebatten. Se lenke til innlegget. Statssekretær Ingrid Fiskaa leder den norske delegasjonen som består av representanter fra flere departementer og sivilt samfunn.

Tema for årets møte i CSW er “The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges”.

De fleste av verdens fattige befolkning bor på landsbygda og dette påvirker muligheter og ressurser for kvinner. Budskapet fra konferansen er at fattigdom og diskriminering av kvinner hindrer verdiskaping, optimal matproduksjon  og bærekraftig utvikling. Dersom kvinner fikk like rettigheter i landbruket, ville produktiviteten øke med opptil fire prosent. Det er nok til å løfte mellom 100.000 og 150.000 mennesker ut av sult og nød.

Kvinners deltagelse og rettigheter må integreres i forhandlingene frem mot FN-konferansen om bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro i juni.

Statssekretær Fiskaa la også vekt på beskyttelse av kvinners menneskerettigheter og helse i forbindelse med svangerskap og fødsel.  Mange fattige kvinner kan ikke velge om og når de skal ha barn og mange dør på grunn av farlige aborter.

Ekspedisjonssjef Arni Hole i Samlivs- og likestillingsavdelingen innledet på et arrangement med nordiske likestillingsministrene og UN Women ved leder Michelle Bachelet. Hole la blant annet vekt på teknologi som en drivkraft for utvikling, særlig når vi diskuterer likestilling. Les innlegget hennes her. Både Fiskaa og Hole etterlyste handling og iverksetting av gode intensjoner. Begge viste til at de rike med makt rundt i verden vanligvis er menn. Det er derfor nødvendig å mobilisere gutter og menn for å oppnå likestilling og styrking av kvinners stilling.