Nyhet, 22.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

Gjennomgang av BLDs enkeltilskudd i 2011