Nyhet, 23.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

Inga Marte Thorkildsen er ny statsråd i BLD

Kongen har i statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen til statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Ahmad Ghanizadeh og Henriette Killi Westhrin er utnevnt til statssekretær for statsråd Inga Marte Thorkildsen.

Det blir nøkkelseremoni kl 14.00 på statsrådens kontor i BLD, Akersgata 59.

Politisk rådgiver er Kine Sperre Horsbøl (SV).

Se listen over hele regjeringen her.