Tidligere i politisk ledelse, 23.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

Politisk rådgiver Kine Sperre Horsbøl

Født: 10.07.1980
E-post:
Telefon: 22 24 24 50

Utdanning
Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), 2000 - 2013
Examen philosophicum og examen facultatum ved UiO, 2000
Vinstra vidaregående skule, allmennfag, 1996 – 99

Arbeidserfaring
Politisk rådgiver, Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe, Justiskomiteen og Kommunalkomiteen, 2010 – 2012
Politisk rådgiver i Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe, Helse- og omsorgskomiteen og Justiskomiteen, 2006 – 2010
Nemndsmedlem i Utlendingsnemnda (repr. fra humanitær org.), 2005 – 2009 
Medarbeider i rettshjelpstiltaket Gatejuristen, tiltak som yter gratis juridisk rådgivning til rusavhengige, 2004 – 2006              
Daglig leder i Juss-Buss, Vit. ass-stilling ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 2003 – 2004     
Medarbeider i Juss-Buss, jobbet med utlendingsrett og familierett, 2002 – 2003
Diverse ekstrajobber (pleieassistent ved Uranienborghjemmet, servicemedarbeider på Foodcourt, butikkmedarbeider på Mega, Støttekontakt i Sør-Fron og Ringebu kommune, resepsjonist på Elstad Camping), 2002 – 1998


Tillitsverv
Rettspolitisk forening/Kritisk Juss, 2003 – 2012
Medlem i Regionsgruppa til Amnesty International Juridisk Studentnettverk, Amnesty International, 2001 – 2003
Juristforeningen, PR-sjef for Juridiske Vinterleker, 2001 – 2002