Tidligere i politisk ledelse, 23.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh (Foto: Scanpix)

Født: 21.12.1961
E-post:
Telefon: 22 24 24 03

Utdanning:

1997                Universitetet i Oslo, Cand.jur

1996                Universitetet i Oslo, Tolkeutdanning (statsautorisert tolk)

1980 – 1986     Universitetet i Teheran, Telekommunikasjon

 

Yrkeserfaring:

2005 – 2012    Avdelingsdirektør, Kommunal- og regionaldepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2003 – 2005    Underdirektør, Kommunal- og regionaldepartementet

1999 – 2003    Prosjektleder, Kommunal- og regionaldepartementet

1997 – 1999    Førstekonsulent, Kommunal- og regionaldepartementet

1986 – 1997    Sosialkonsulent, Ringerike kommune

1980 – 1986    Lærer og journalist, Teheran, Iran

 

Verv:

2003 – 2007    Medlem av fylkestinget i Buskerud fylkeskommune

2003 – 2007    Medlem av Hovedutvalget for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune

Tidligere medlem av Prinsipprogramkomiteen i SV

Medlem av SVs internasjonale utvalg