Tidligere i politisk ledelse, 30.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

Statssekretær Kjetil Andreas Ostling

Født: 11.04.1973
E-post:
Telefon: 22 24 24 04

Utdanning:

1997 – 2001   Barnevernpedagog, Høgskolen i Oslo                     
2003 – 2004   Personalledelse, Høgskolen i Akershus                    
 
Yrkeserfaring:

2011 – 2012   Avdelingsdirektør, Barne- og familieetaten Oslo Kommune                     
2003 – 2005   Styrer, Borger Withsgate ungdomshjem Oslo Kommune
2002 – 2003   Ledende miljøterapeut, Borger Withsgate ungdomshjem Oslo Kommune
 
Politiske verv:

2009 – 2012  Styret, Gamle Oslo SV                                                          
2008 – 2012  Representantskap Oslo SV
 
Organisasjonsverv:

2005 – 2010   Politisk ledelse, Fellesorganisasjonen FO                                        
2003 – 2005   Leder, Oslo Barnevernsamband                                          
2006 – 2012   Styret, Norsk Barnevernsamband                                        
2002 – 2012   President, Norsk Organisasjon for Rullebrett
2002 – 2004   Forhandlingsutvalget, Fellesorganisasjonen FO Oslo