Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

Besøk på Smedstua Voksenopplæring

Dato:
8. mars 2010
Klokkeslett:
11.30–12.30
Kalender