Pressemelding, 09.10.2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Opprettet 01.01.2006)

Status: Arkivert

Delingskultur på den sosiale weben

Web 2.0, også kalt den sosiale weben, er en populærbetegnelse på deltagerdrevne, interaktive nettjenester. Nye måter å dele informasjon på er en utfordring både for IKT-politikken og utviklingen av offentlige tjenester. Delingskultur er tema når fornyingsministerens møter sitt IKT-politiske råd, eNorge-forum fredag. Pressen er velkommen.

Tid: fredag 10. oktober kl. 13-15
Sted: Statsrådens møterom 4, etasje (Akersgata 59, R5).

Stadig flere tar i bruk den sosiale weben som kanal for informasjon og dialog både privat og på jobb. Nettsamfunn representerer nye kulturer for deling av informasjon. De er arenaer for kommunikasjon og dialog og kan få en stadig større betydning for deltagelsen i demokratiske prosesser.

Jan Omdahl fra Dagbladet.no vil under møtet gi en presentasjon av delekulturen. Eirik Solheim fra  NRK Beta kommenterer.

Det vil deretter bli åpen diskusjon. Statsråd Heidi Grande Røys leder møtet.

Universell utforming av IKT vil også bli gjenstand for diskusjon under møtet.

Påmelding til Helge Kvandal,

Medlemsliste eNorge-forum pr. sept 08:

• Heidi Austlid (friprog)
• Loveleen Brenna (FUG)
• Tone Dalen (Dataforeningen)
• Hans O. Felix (El&IT)
• Gisle Hannemyr (UiO)
• Per Morten Hoff (IKT-Norge)
• Hans Christian Holthe (DIFI)
• Åge Nigardsøy (Blindeforbundet)
• May-Britt Nordli (KS)
• Steinar Pedersen (Nasjonalt senter for telemedisin)
• Hege Skryseth (Geodata)
• Elisabeth Staksrud (UiO)
• Kristin Vinje (Simula)
• Morten Søby (UiO)
• Håkon Wium Lie (Opera)
• Eirik Solheim (NRK)
• Hans Marius Graasvold (Forbrukerrådet)
• Knut Morten Aasrud (Microsoft)