Tidligere i politisk ledelse, 20.10.2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Opprettet 01.01.2006)

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær Raimo Valle (Ap)

Perioden 20.10.09-24.08.12

Statssekretær Raimo Valle. Foto: Johnny Syversen

Født: 1965

Arbeidserfaring

2009-        Statssekretær i Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet
2007-2009 Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
2006-2007 Assisterende stabssjef, Troms Fylkeskommune
2004-2006 Samepolitisk rådgiver, Troms Fylkeskommune
1994-2004 Samekonsulent, Troms Fylkeskommune
2001 Underdirektør (vikariat), Sametinget
1993 Prosjektkonsulent, Troms Fylkeskommune
1986‑1987 Førstegangstjeneste, Brig N
 

Tillitsver

2001‑2007 Styremedlem, Samfunnsviternes fagforening 
2001-2003 Varamedlem styret, Samfunnsviternes fagforening 
1997-2003 Styremedlem/leder, Samfunnsviternes fagforening, Troms fylkeslag
1996-2003 Tilltitsvalgt, Samfunnsviternes fagforening, Troms Fylkeskommune
1999-2003 Nestleder, Akademikerne, Troms Fylkeskommune 
1992-1993 Leder, Åttringen interesselag  
1990-1993 Styremedlem, Senter for samiske studier, UiTø  
1990-1992 Styremedlem/leder, Tromsø sameforening  
1987 Hovedtillitsvalgt, Sambandskompaniet, Brig N
1985-1986  Styremedlem, Norsk Studentunion, UiTØ 

Deltakelse i offentlige arbeidsgrupper mv.

Delutredning for samisk museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Troms (Sametinget)
Referansegruppe for samisk statistikkprosjekt (Sametinget, SSB, KRD)
Utgifter knyttet til tospråklighet i kommuner og fylkeskommuner (KRD)
 

Utdanning

1984-1989 Cand. Mag. med fagene finsk grunnfag, samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning semesteremne og offentlig politikk og administrasjon storfag.