Tidligere i politisk ledelse, 21.09.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

(Perioden 21.09.2012 - 16.10.2013)

Født: 1976
Adresse: Besøksadresse: Myntgata 1, Oslo. - Postadresse: Postboks 8126 Dep. 0032 Oslo.
E-post:
Familie: Gift

Politisk og organisatorisk erfaring

2002-04
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), nestleder

1999-03
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, fylkestingsrepresentant
Medlem av utvalg for utdanning

1995-99
Malvik kommune, kommunestyrerepresentant
Medlem av hovedutvalg for utdanning

1996-98
Arbeidernes Ungdomsfylking, leder av AUF i Sør-Trøndelag
Medlem av AUFs landsstyre
(Tiltrådt Arbeiderpartiets internasjonale utvalg 1998-2000 (som internasjonal sekretær))

Arbeidserfaring

2011-2012
Justis- og beredskapsdepartementet, statssekretær

2007-2011
Justis- og politidepartementet, politisk rådgiver
Departementskonstituert statssekretær (2009/2011)

2004-07
Arbeiderpartiets stortingsgruppe, politisk rådgiver – justiskomiteen

2001-02
Arbeidernes Ungdomsfylking, politisk rådgiver
Stedfortreder for generalsekretær, ansvar for økonomi og personalhåndtering

1998-02
Arbeidernes Ungdomsfylking, internasjonal sekretær
Ansvar for organisasjonens internasjonale arbeid og demokrati- og kapasitetsbyggingsprosjekter

1997-98
Hæren – Sør-Trøndelag Regiment
Velferdsassistent (Korporal fra april 1998)

Utdanning

2004-
Universitetet i Oslo
Statsvitenskap, mastergradkurs med fokus på internasjonal sikkerhetspolitikk og terrorisme

2003
Universitetet i Oslo
Midtøsten og Nord-Afrika kunnskap - semesteremne

2002
Universitetet i Oslo
Statsvitenskap, mellomfag – Internasjonal politikk

2001
University of Queensland
International Relations of Southeast Asia - Major stream

1997
Universitetet i Trondheim (NTNU)
Statsvitenskap, grunnfag – Internasjonal politikk