Nyhet, 14.12.2005

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Arkivert

Enklere rapportering ved overføring av penger til utlandet

Finansdepartementet har endret valutaregisterforskriften. Heretter er det ikke nødvendig å rapportere hva overføringen gjelder og betalingsart ved overføringer av beløp under 100 000 kroner fra Norge til utlandet.

Ved overføringer fra Norge av beløp over 100 000 kroner eller tilsvarende i annen valuta skal det i henhold til valutaregisterforskriften § 9 nr. 5 rapporteres ”hva overføringen gjelder og betalingsart”. Det samme gjaldt tidligere – uavhengig av beløp – når den som overfører betalingsmidler til utlandet, selv forestår registreringen av data (nettbank mv.). Den sistnevnte regelen er nå fjernet, slik at det kun er påkrevd å rapportere hva overføringen gjelder og betalingsart når beløpet er over 100 000 kroner eller tilsvarende i annen valuta.

Denne forenklingen vil bedre konkurransevilkårene for norske banker og gjøre det lettere for brukere av nettbank å overføre beløp fra Norge til utlandet.

Forenklingen gjelder bare overføringer gjennom bank eller andre finansinstitusjoner. Den berører ikke deklareringsplikten ved inn- eller utførsel av kontantbeløp i norske og/eller utenlandske sedler og mynt tilsvarende et beløp større enn NOK 25 000.

Lenke til endringsforskriften

Publisert: 14.12.05