Nyhet, 30.07.2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Arkivert

IMF trekker på låneavtalen med Norges Bank

Det internasjonale valutafondet (IMF) vil 30. juli foreta sitt første trekk på avtalen med Norges Bank om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger. Avtalen ble undertegnet 2. juli i år og er et resultat av initiativet finansministeren tok overfor IMF 27. mars etter drøftinger med Norges Bank. 

 Stortinget ga 15. juni sitt samtykke til inngåelse av avtalen på grunnlag av St.prp. nr. 81 (2008-2009). Regjeringen mener det er viktig å bidra til å sikre at IMF har tiltrekkelig kapasitet til å møte den økende etterspørselen etter kriselån som følger av den globale økonomiske krisen. IMFs trekk under avtalen illustrerer viktigheten av det norske initiativet og norske myndigheters raske behandling av saken. 

IMF vil også trekke på tilsvarende avtaler med Japan og Canada. Trekket på Norges Bank utgjør omkring 600 millioner kroner.

Les også pressemelding fra IMF

Les også pressemelding fra Norges Bank

Andre relaterte dokumenter