Nyhet, 10.08.2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Arkivert

Influensa A (H1N1) - Svineinfluensa

På nettsidene Pandemi.no finner du oppdatert informasjon om utbruddet av den nye influensaen - Influensa A (H1N1) - Svineinfluensa, inkludert faktainformasjon og råd til helsetjenesten og publikum.Det er nå Helsedirektoratet som har overtatt koordineringsansvaret for Influensa A (H1N1).
Les mer på www.helsedirektoratet.no