Tidligere minister, 04.01.2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV)

Statsråd 18.10.2007- 20.10.2009

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell Foto: Stig Weston

Født: 1971
Adresse: Postboks 8119 Dep. Akersgata 44, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 74 02
Faks: 22 24 27 64

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) har ansvar for barnehagesaker og opplæringssaker i Kunnskapsdepartementet. Opplæringssaker omfatter gunnopplæring til og med videregående skole og ansvaret for voksenopplæring.

Klikk her for å sende epost til Kunnskapsministeren

Politiske verv

2005-2007

Statssekretær, Statsministerens kontor, Jens Stoltenbergs andre regjering

2001-2005

Partisekretær i SV

1999-

Sentralstyremedlem SV

1992-1993

Rådsmedlem Nei til EU

1992-1994

Nestleder Sosialistisk Ungdom

   
   

Yrkeserfaring

2000-2001

Politisk rådgiver, SVs stortingsgruppe

1996

Ansatt i Posten, Bergen

1994

Politisk rådgiver SV

1990-1991

Lærer, Instedalen skole

   

Utdanning

2000-

Statsviter med sosiologi, sammenlignende politikk og idehistorie, Universitetet i Oslo og Bergen

   

Andre verv

2002-2005

Medlem i Kringkastingsrådet

2003-2004

Leder SVs Europautvalg

1999-2000

Leder av SVs sikkerhetspolitiske utvalg

2000-

Medlem av NOU – 2000 Et nytt Forsvar

1993-1995

Medlem av SVs prinsipprogramkomite