Tidligere i politisk ledelse, 13.12.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Status: Arkivert

Politisk rådgiver Katrine Gramnæs (SV)

Født: 1974
Adresse: Kirkegata 18, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo
E-post:
Telefon: 22 24 74 04
Mobil: 41 02 08 10

Katrine Gramnæs er politisk rådgiver for kunnskapsminister Kristin Halvorsen, med ansvar for politikken knyttet til barnehager, utdanning og forskning.

Katrine Gramnæs kommer fra stillingen som informasjonsleder i SV, og har mange års erfaring fra stortingsarbeid. Hun har blant annet vært politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe, med ansvar for Kirke- undervisnings- og forskningskomiteen. Hun har også vært valgkampansvarlig og jobbet som journalist.

Gramnæs er utdannet medieviter med hovedfag fra Universitetet i Oslo, med hovedvekt på politisk journalistikk. 

Gramnæs har vært leder av fagutvalget ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, studentrepresentant i instituttstyret, og instituttets studentrepresentant i Nasjonalt fagråd for mediestudier. Hun har også vært leder av Akershus SU, medlem av SUs landsstyre og styret i Akershus SV.