Pressemelding, 13.10.2009

Nr.: 179/09

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet (Opprettet 01.01.2002. Nedlagt 01.01.2010)

Status: Arkivert

18 millioner mer til arkitektur, offentlig rom og billedkunst

Regjeringen øker tilskuddet til feltene arkitektur, offentlig rom og billedkunst med 18,4 millioner kroner i 2010. Økningen bidrar til et betydelig løft på feltene.

Satsingen på feltene arkitektur og offentlig rom inngår i oppfølgingen av den arkitekturpolitiske handlingsplanen Arkitektur.nå som 13 departementer har utarbeidet sammen. Dokumentet ble lansert i august i år og innebærer en ny, helhetlig arkitekturpolitikk.

Regjeringen bevilger 4,5 millioner kroner til ulike arkitekturtiltak og prosjekter: Norsk Form-DogA, ByLab, Wild Card og Europan. I tillegg kommer en økning på 3 millioner kroner til Kunst i offentlige rom (KORO).

Regjeringen øker tilskuddet til en rekke tiltak innen billedkunst og kunsthåndverk. Økningen på 4,8 millioner kroner vil gå til Norsk kulturfonds støtteordninger på feltet, herunder en prøveordning over tre år til kunstnerstyrte visningssteder.

I tillegg øker regjeringen andre kunst- og kunstformidlingstiltak med 9,3 millioner kroner. Midlene går til kjernevirksomheten ved ulike institusjoner og til å videreutvikle utstillings- og formidlingsaktiviteter på billedkunstfeltet:

 • Bergen Kunsthall: 1 mill. kr
 • Bomuldsfabriken Kunsthall: 500 000 kr
 • Kunstkritikk.no (Norsk Kritikerlag): 100 000 kr
 • Kunstnernes Informasjonskontor (KIK): 100 000 kr
 • Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no: 500 000 kr
 • Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor: 200 000 kr
 • Norske Billedkunstnere: 500 000 kr
 • Norske Grafikere (tidsskrift for grafikk): 200 000 kr
 • Norske Kunstforeninger: 500 000 kr
 • Norske Kunsthåndverkere (utenlandsformidling): 1 mill. kr
 • Norske Tekstilkunstnere: 200 000 kr.
 • SKINN (kunstformidling i Nord-Norge): 500 000 kr
 • Tegnerforbundet (Tegnebiennalen): 200 000 kr
 • Unge Kunstneres Samfund: 500 000 kr
 • Vestfossen Kunstlaboratorium: 250 000 kr
 • EXPO 2010 (norsk kultur presentasjon i Shanghai): 1 mill. kr
 • Det nasjonale senteret for kunst og håndverk Birka: 460 000 kr