Tidligere i politisk ledelse, 30.11.2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet (Opprettet 01.01.2002. Nedlagt 01.01.2010)

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær Wegard Harsvik (Arbeiderpartiet)

Wegard Harsvik

Født: 19.07.1967
Adresse: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

Yrkeserfaring:

Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet 2007-2009

Statssekretær i Helse-og omsorgsdepartementet 2005-2007

Spesialrådgiver i Fagforbundet 2001 - 2005

Politisk rådgiver Utdanningsdepartementet 28.03.00 – 19.10.01

Informasjonssekretær Fagforbundet 1997 - 2001

Redaktør av AUFs avis Praksis 1995 - 1997

Utredningssekretær i Sosialdemokrater mot EU 1994

EF/ EØS-ansvarlig Norges Naturvernforbund 1992 - 1994

Vararepresentant til Stortinget for Nordland Arbeiderparti 1989 - 1993

Tidligere verv, blant annet:

Leder i Sosiademokratisk Studentforbund, medlem av sentralstyret i AUF, medlem av sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband, tidligere medlem av sentralstyret i Nei til EU, nestleder i Studentparlamentet i Oslo, leder Helgeland og Salten Gymnasiastutvalg, styremedlem AUF i Nordland, medlem av kulturstyret Fauske Kommune og leder Fauske AUF.