Nyhet, 31.01.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet (Opprettet 01.01.1998)

Status: Arkivert

Nettverkene er i gang

Første nettverkssamling i programmet Saman om ein betre kommune ble i dag (31. januar) kjørt i gang på Gardermoen Airport Hotel. Nettverket som er samlet her skal jobbe for å redusere uønsket deltid . Politikere, tillitsvalgte og ansatte fra Sortland, Meråker, Bjugn, Songdalen, Time, Kvinesdal og Lillesand kommuner samarbeider for å nå sine lokale mål.
Kommunalminister Liv Signe Navarsete har sammen med KS og arbeidstakerorganisasjonene tatt initiativ til et samarbeid om å jobbe med fire sentrale utfordringer for kommunesektoren. Foreløpig har 53 kommuner blitt tatt inn i programmet. Kommunene vil få støtte i arbeidet med å redusere sykefraværet, det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene, og bedre omdømmet til kommunen.

Seniorrådgiver Mette Mannsåker fra Kommunal- og regionaldepartementet orienterte om programmets overordnede målsettinger, forankring og arbeid i programmet.  Mannsåker understreket at det er stilt høye forventninger til kommunenes arbeid i programmet og at lokale tiltak og lokal kunnskap skal få overføringsverdi til andre.