Nyhet, 17.04.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet (Opprettet 01.01.1998)

Status: Arkivert

Ny politisk rådgiver

Laila Melkevoll er ansatt som politisk rådgiver for kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.