Pressemelding, 15.05.2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet (Opprettet 01.01.1998)

Status: Arkivert

Nye 255 millioner kroner til bredbånd:

Regjeringen sikrer full bredbåndsdekning

Regjeringen presenterer en bredbåndspakke på 255 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett slik at løftet om bredbånd til alle i 2007 blir innfridd.

- Dette er en svært viktig sak for folk og næringsliv i distriktene. Derfor vil kommunal – og regionaldepartementet for første gang bevilge penger til bredbåndsutbygging. KRD bidrar med 155 millioner kroner som fordeles til fylkene slik at de kan bidra til full bredbåndsdekning i løpet av året, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Med den nye bevilgningen vil det i løpet av inneværende år bli brukt 377 statlige millioner for å sikre bredbåndsdekning i hele landet. Regjeringen har siden regjeringsskiftet økt ambisjonsnivået for bredbåndsutbyggingen. I 2006 ble det bevilget 119 millioner til bredbånd, mens beløpet i år vil komme opp i 377 millioner kroner. Gjennom lokale og regionale spleiselag vil det dermed bli investert om lag 750 mill. kroner til bredbåndsutbygging i områder som ikke ville fått bredbånd uten at det offentlige stilte opp.

- Bredbåndsutbygging er en viktig del av vår offensive distriktspolitikk. Vi kan ikke akseptere at noen i landet blir tapere i den digitale utviklingen. Bredbånd gir også store muligheter for næringsutvikling rundt i landet. For å sikre bredbånd til alle har regjeringen satset på å stimulere til raskere utbygging, særlig i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, sier Haga.

En rapport fra konsulentselskapet Nexia som ble laget i vinter, hadde en prognose på at 98 prosent av landet ville ha bredbåndsdekning ved utgangen av 2007. Regjeringens bredbåndspakke sikrer at de siste to prosentene også får dekning dersom kommuner, fylker og næringslivet også stiller opp.

Kommunal- og regionaldepartementets midler vil bli fordelt på følgende måte (i millioner kroner): 

Fylke

Bevilgning

Østfold

0,55

Hedmark

8,64

Oppland

8,64

Buskerud

3,12

Telemark

7,05

Aust-Agder

2,41

Vest-Agder

2,82

Rogaland

3,17

Hordaland

8,13

Sogn og Fjordane

9,58

Møre og Romsdal

13,11

Sør-Trøndelag

9,30

Nord-Trøndelag

11,53

Nordland

32,40

Troms

20,30

Finnmark

14,24

Totalt

155,00

Alle fylker og kommuner vil i tillegg kunne søke om bevilgninger fra Høykom-midlene, som økes med 100 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

- For meg som kommunal- og regionalminister er det viktig at innbyggere og næringsliv i hele landet har samme tilgang til bredbånd. Jeg er stolt over å sitte i den regjeringen som sørger for full bredbåndsdekning, sier Haga.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.