Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Pressemelding, 18.04.2008

Nr.: 48/2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet (Opprettet 01.01.1998)

Status: Arkivert

Fastsetjing av valdagen 2009

Valdagen ved stortingsvalet og sametingsvalet 2009 er i statsråd i dag fastsett til måndag 14. september 2009. Kommunar som ønskjer det kan og halde val sundag 13. september.