Tidligere minister, 13.03.2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet (Opprettet 01.01.1998)

Status: Arkivert

Tidligere kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

(Perioden 24.09.07–20.10.09)

Magnhild Meltveit Kleppa

Født: 12.11.1948
E-post:
Telefon: 22 24 68 00
Familie: Gift, ett barn

Politiske verv

2007-

Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2000-2007

Stortingsrepresentant for Rogaland

1997-2000

Statsråd, Sosialdepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering

1993-1997

Stortingsrepresentant for Rogaland

1992-1993

Administrasjonsutvalget Rogaland

1991-1993

Rogaland fylkesutvalg

1988-1991

Samferdselsstyret Rogaland

1987-1993

Gulating Lagmannsrett

1984-1987

Helse- og sosialstyret, Hjelmeland kommune

1980-1983

Byggekomiteen, Hjelmeland kommune

1979-1987

Hjelmeland kommunestyreMedlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

2005-2007

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

2005-2007

Den utvidede utenrikskomité

1993-2007

Valgkomiteen

2001-2005

Kommunalkomiteen

1993-1997

Finanskomiteen

1996-1997

Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m.

1996 Delegat til FNs generalforsamlingYrkeserfaring

1982-1992

Rådgiver

1970-1992

Lærer, Hjelmeland skule

1970-1971

Lærer, Jørpeland ungdomsskole

1967-1968

Lærer, Jøsneset skuleUtdanning

1979-1985

Samfunnsfag, spesialpedagogikk og biologi, Stavanger lærerhøgskole

1979

Kristiansand lærerhøgskole

1967

Examen artiumAndre verv

1992-1997

Representantskapet for Gjensidige Liv

1988-1996

Representantskapet for Gjensidige, Rogaland