Tidligere i politisk ledelse, 16.06.2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet (Opprettet 01.01.1998)

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp)

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken

E-post:
Telefon: 22 24 68 04
Mobil: 918 94 180
Familie: Gift, tre barn.

Politiske verv

 

2005-2013

Statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet

1999-2005

Ordfører i Tynset

2003-2005

Leder Nettverk for kommuner med differensiert arbeidsgiveravgift

2001-2003

Leder i regionrådet for Fjellregionen

1995-1999

Gruppeleder for Senterpartiet i Tynset

-2003

Leder Jernbaneforum RørosbanenYrkeserfaring

1999-2005

Ordfører i Tynset

 

BondeUtdanning

 

Innovasjon, entreprenørskap og foretaksøkonomi, Høgskolen i Hedmark

 

Agronom

 

Eksamen artiumAndre verv

2001

Styremedlem i det nasjonale Garborgjubileet

 

Styreleder Garborgdagene

 

Diverse styreverv i kommunale bedrifter/foretak