Redaksjonelt innhold, 07.06.2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet (Opprettet 01.01.1998)

Status: Arkivert

Beregning av kostnader ved sykefravær - Steinkjermodellen

Denne kostnadsmodellen er forutsatt brukt på den enkelte arbeidsplass for å vise hva sykefraværet for enkeltansatte koster arbeidsplassen. Ved å fylle ut årslønn, stillingsprosent, arbeidsgivers pensjonsandel og grunnbeløpet i Folketrygda, framkommer kostnaden for arbeidsgiverprioden, for resten av 1. fraværsmåned, for 2. måned osv.

Modellen er konkret og bør bidra til å avlive myten om at sykefravær kun koster staten og ikke den enkelte arbeidsgiver - det er ikke slik at vi får refundert alle utgifter, heller ikke etter arbeidsgiverperioden.

Kvalitetskommuner