Tidligere i politisk ledelse, 14.06.2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng ble utnevnt til statssekretær i Kulturdepartementet 15. mai 2012.

Kjersti Stenseng har i ulike perioder fra 14. juni 2011 til 15. mai 2012 fungert som konstituert statssekretær og politisk rådgiver i Kulturdepartementet. Stenseng kom fra stillingen som daglig leder av Litteraturfestivalen på Lillehammer, hun har også tidligere fungert som politisk rådgiver i Kulturdepartementet fra januar til august 2010.

Politiske verv:
2012-2013: Statssekretær i Kulturdepartementet
2011: Politisk rådgiver Kulturdepartementet
2011- : Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet
2010 jan–aug: politisk rådgiver i Kulturdepartementet
2010-: Landsstyremedlem i Arbeiderpartiet
2010- : Leder i Oppland Arbeiderparti
Valgkampleder i Oppland Arbeiderparti ved stortingsvalget 2009
2008–2010: Styremedlem i Oppland Arbeiderparti, leder av kvinnenettverket
2007–2011: medlem av formannskap og kommunestyre, Sør- Fron kommune

Yrkeserfaring:
Aug. 2010–juni 2011: Festivalsjef for Norsk Litteraturfestival, Lillehammer
2007-2010: Festivalsjef for Peer Gynt-stemnet og kunstnerisk leder i Peer Gynt AS
2001-2007: Festivalsjef for Peer Gynt-stemnet, Peer Gynt AS
1999–2001: Prosjektmedarbeider i Peer Gynt AS
1998: Lærer Vinstra ungdomsskole, Vinstra Vidaregåande skule
1997-1998: Lærer, Kvam barneskole

Utdanning:
1999: Praktisk pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo
1997: Eldre historie, Universitetet i Oslo
1997: Mellomfag, statsvitenskap Universitetet i Oslo
1995: Samtidshistorie grunnfag, Høgskolen på Lillehammer
1994: Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo
1994: Sosiologi grunnfag, Høgskolen i Nord Trøndelag
1993: Eksamen artium Vinstra Vidaregåande skule, allmenne fag