Tidligere i politisk ledelse, 01.11.2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Status: Arkivert

Politisk rådgiver Åsmund Aukrust (Ap)

Politisk rådgiver i Kulturdepartementet Åsmund Aukrust

Adresse: Akersgata 59, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post:
Telefon: 22 24 78 30

Åsmund Aukrust var engasjert som politisk rådgiver i Kulturdepartementet for perioden 1. november-31. desember 2011.

Åsmund Aukrust kom fra vervet som nestleder i AUF, et verv han har hatt i ett år. Han har en bachelor i sosiologi fra Universitetet i Oslo.