Nyhet, 01.04.2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Arkivert

GMO: Tendens til økte spor i fôrråvarer

GMO: En større andel partier som testes for innhold av genmodifisert materiale (GMO), har spor av slikt innhold i Sverige. Det melder Jordbruksverket som tok stikkprøver fra 20 partier fôrråvarer i 2007.

Den mest alminnelige forekomsten er av EU-godkjente varianter av genmodifiseret soya. Mengden ligger under grenseverdien på 0,9 prosent. Det vil si at det ikke er påkrevd å merke ferdigvarene med at de inneholder GMO.

Jordbruksverket har testet 20 partier av soya, mais og ris som ikke inneholdt noe GMO-materiale som ikke er EU-godkjent. Men i to partier importert hundefôr, er det påvist spor av ikke-godkjente GMO-ris.

GMO: En større andel partier som testes for innhold av genmodifisert materiale (GMO), har spor av slikt innhold i Sverige. Det melder Jordbruksverket som tok stikkprøver fra 20 partier fôrråvarer i 2007.