Nyhet, 09.12.2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Arkivert

Svalbard Globale frøhvelv: Utbedringene avsluttet

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Utbedringene avsluttet

Svalbard Globale frøhvelv: De ytterste 5-6 meterne av "adkomsttunnelen" på Svalbard Globale frøhvelv ble i sommer utsatt for setninger som medførte uønskede deformasjoner på rørseksjonene i adkomsttunnelen. Anlegget fremstår nå som før hendelsen. De midlertidige stillasene som ble satt opp som et utbedringstiltak er fjernet da det ikke er behov for dem lenger.

Da våren kom til Svalbard, viste det seg at permafrosten ikke hadde nådd å reetablere seg i løsmassene som omslutter ”Svalbardrøret” - som utgjør ca. 1/3 del av adkomsttunnelen til selve frøhvelvet. Dette førte til at de ytterste 5-6 meterne av røret ble utsatt for setninger som medførte uønskede, synlige deformasjoner på rørseksjonene.

     

Svalbard Globale frøhvelv: Adkomsttunellen er nå utbedret. Foto: LMD
Svalbard Globale frøhvelv: Adkomsttunnelen er nå utbedret.
Foto: LMD

Trygt lagret
Situasjonen som oppsto berørte ikke selve frøhvelvet, hvor frøene er lagret trygt i minus 18 grader.

Svalbard Globale frøhvelv består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av permafrosten og et eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket er det en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der det er plassert forseglede bokser med frø fra genbanker over hele verden. Selve lagerhallene nås gjennom en ca 100 meter lang adkomsttunnel med et portalbygg ytterst.

Svalbard Globale frøhvelv: De ytterste 5-6 meterne av "adkomsttunnelen" på Svalbard Globale frøhvelv ble i sommer utsatt for setninger som medførte uønskede deformasjoner på rørseksjonene i adkomsttunnelen. Anlegget fremstår nå som før hendelsen.