Nyhet, 10.10.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Arkivert

Frø i kø til Svalbard…

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Frø i kø til Svalbard…

Mer enn 25 000 frøprøver fra 17 forskjellige land kommer denne uken til Svalbard. Med denne siste frøforsendelsen fra blant annet Brasil, Burundi, Chile, Mali og Mongolia, lagres mer enn ¾ millioner ulike frøtyper i Svalbard Globale frøhvelv. 

- Jeg er svært fornøyd med den store oppslutningen som frøhvelvet har fått. Frøene som ligger nedfryst inne i fjellet på Svalbard, kan bidra til å tilpasse matplantene våre til endrede klimatiske forhold og være en viktig nøkkel til global matsikkerhet,  sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Mais og ris fra Brasil
Det brasilianske forskningsorganisasjonen EMBRAPA sender henholdsvis 264 og 541 nøye utvalgte frøprøver av mais og ris. Denne samlingen er liten, men strategisk. - Til tross for et redusert antall frøprøver representerer disse det meste av den genetiske variasjonen innen planteartene og inneholder ingen duplikater, sier forsker ved Embrapa genetiske ressurser og bioteknologi, Marília Burle, som koordinerer den brasilianske forsendelsen. 

Svalbard globale frøhvelv er etablert av den norske regjering, og har nå i snart fem år tilbudt gratis lagring  for frøsamlinger over hele verden som ønsker et ekstra backup-lager for frøene de oppbevarer. I dag finnes i underkant av 2 millioner forskjellige frø av mat- og jordbruksvekster globalt, lagret i fryselager i private og offentlige genbanker over hele verden. 

Nordisk genressurssenter (NordGen) som er ansvarlig for den daglige driften av frøhvelvet åpner opp for innleggelse av nye frø tre-fire ganger i året. Mer om frøene i frøhvelvet finnes på www.seedvault.no og www.nordgen.org/sgsv.

Frøkassene fra Brasil og 16 andre land ankommer frøhvelvet
Frøkassene fra Brasil og 16 andre land ankommer frøhvelvet (Foto: Pål Hermansen)
 
Ola Westengen ved Nordisk genressursenter sjekker frøene etter ankomst ifrøhvelvet
Ola Westengen ved Nordisk genressursenter sjekker frøene etter ankomst ifrøhvelvet (Foto: Pål Hermansen)