Nyhet, 13.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Arkivert

Kartlegging av støtte til økologisk landbruk

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har kartlagt offentlig støtte til økologisk landbruk. Om lag 30 prosent av den offentlige støtten til økologisk landbruk er produsentrettet.

NILF har foretatt en kartlegging av offentlig støtte til økologisk landbruk inklusive støtte til forskning, rådgivning, undervisning og forvaltning. Studien gir også en oversikt over omfanget av økologisk produksjon, omsetningsverdier og økt prisuttak for økologiske produkter sammenlignet med konvensjonelle.

Kartleggingen viser et totalt støttebeløp på henholdsvis 402 og 396 millioner kroner i 2009 og 2010. Av dette er produsentrettet støtte eksklusive bygdeutviklingsmidler (BU-midler) beregnet til henholdsvis 111 og 122 millioner kroner. Den største enkeltposten i oversikten er støtte til forskning, som er anslått til 142 millioner kroner i 2010. Anslaget for utlegg til forskning bygger på beregninger som gis ut annet hvert år av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Utover offentlige tilskudd er det særskilte pristillegg for økologiske produkter. Samlet førstehåndsomsetning av økologiske husdyrprodukter og korn fra norsk jordbruk er for 2010 anslått til 410 millioner kroner. Merverdien av disse produktene sammenlignet med tilsvarende volumer konvensjonelle produkter, utgjorde 79 millioner kroner. Anslagsvis 43 prosent av førstehåndsomsetningen ble videresolgt som økologisk.

Oppdragsgivere for prosjektet er Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Norgesfôr og Yara Norge.

Om NILF
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Økologiske grønnsaker

Om lag 30 prosent av den offentlige støtten til økologisk landbruk er produsentrettet.(Foto: Mona Olsrød/Fylkesmannen i Vestfold)