Tidligere minister, 23.02.2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Født: 08.10.1955
E-post:
Telefon: 22 24 91 00
Familie: Gift, to barn

Politiske verv
2008-        Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
2008         Fungerende leder Senterpartiet
2007-2008 Parlamentarisk leder Senterpartiet, Stortinget
2005-2007 Parlamentarisk nestleder Senterpartiet, Stortinget
2005-2009 Representant nr. 3 Stortinget for Nord-Trøndelag
2003-        1. nestleder Senterpartiets hovedorganisasjon
2001-2005 Vararepresentant nr. 1 Stortinget for Nord-Trøndelag
2000         Statsråd Fiskeridepartementet
1997-1999 Varaordfører Vikna kommune
1993-1997 Vararepresentant nr. 1 Stortinget for Nord-Trøndelag
1993-1997 1. nestleder Senterpartiets hovedorganisasjon
1992-1997 Ordfører Vikna kommune
1989-1993 Vararepresentant nr. 4 Stortinget for Nord-Trøndelag
1985-1986 Personlig sekretær Fiskeridepartementet

Medlemsskap i stortingskomiteer og delegasjoner
2007-2008 Medlem Den utvidede utenrikskomité
2007-2008 Medlem Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
2007-2008 Medlem Valgkomiteen
2005-2007 Leder Næringskomiteen
2005-2009 Varamedlem Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Utdanning 
1977-1982 Cand.oecon., UiO, Sosialøkonomisk Institutt
1972-1975 Ytre Namdal videregående skole (reallinja) 
1970-1972 Rørvik Statsrealskole
1962-1970 Rørvik skole