Taler og artikler av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

SORTER SØK: Sist publisert Alfabetisk

Tale: Årsmøte Norges Bondelag

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Matsikkerhet og Rio - hva vil vi med RIO+20?

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Global matsikkerhet og Norge - hva er Norges rolle, og hva kan Norge selv gjøre

Tale: Allskog i 100 – i kjernen av norsk skogpolitikk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Allskogs 100-års jubileum

Tale: Allskog 100 år - Hilsen under jubileumsmiddag

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hilsen under jubileumsmiddag

Tale: Åpning av Tine Meieriet Jæren

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Verden endrer seg – nye løsninger for utviklingsland

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Foredrag Polyteknisk forening

Hilsen til bondedemonstrasjonen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Med tre skal byen bygges

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Markering av den første leveranse av økologisk melk på Bygdø Kongsgård

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Reindriftspolitikken gir næringen utviklingsmuligheter

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Kvinner – nøkkel til matsikkerhet og bærekraftig utvikling

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: "Velkommen til bords!"

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Presentasjon av Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken under åpning av nytt maskinsenter i Overhalla.

Kronikk: Skogen kan gjøre mye av klimajobben

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Intergovernmental Negotiating Committee – first session

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: ”Velkommen til bords!”

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Presentasjon av Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken på åpent folkemøte i Karasjok.

Tale: ”Velkommen til bords!”

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Presentasjon av Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken for Sametinget

Tale: Velkommen til bords! - Et hav av muligheter

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Regional Landbrukskonferanse i Lofoten

Tale: "Velkommen til bords!"

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Åpent møte på Oppdal.

Tale: "Velkommen til bords!"

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Fellessamling for fylkesmannen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge

Tale: Bioforsk-konferansen 2012

Av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gardemoen

Lihkku Sámi álbmotbeaivviin! Jeg ønsker til lykke med samefolkets dag!

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Melding til Stortinget om norsk landbruks- og matpolitikk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Landbruksmøte - Varhaug Idrettshall, Rogaland

Tale: Åpning av biogasslaboratoriet på Campus Ås

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Norges stand på Internationale Grüne Woche, Berlin

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Utdeling av den nasjonale bygdeutviklingsprisen 2011

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Pressekonferanse på den norske ambassade i Berlin

Tale: "Velkommen til bords!"

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Presentasjon av meldinga til Stortinget om landbruks- og matpolitikken i Arendal

Tale: "Velkommen til bords!"

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Presentasjon av meldinga til Stortinget om landbruks- og matpolitikken i Steinkjer

Tale: "Velkommen til bords!"

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Landbrukssamvirkets temakonferanse 2012, Thon Hotell, Lillestrøm

Kronikk: Feil analyse

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: ”Velkommen til bords!”

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Smørkrisen – ingen grunn til revolusjon!

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Driftsgranskningene 100 år

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Innlegg på jubileumsseminar

40th anniversary of Norwegian–Vietnamese relations

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

40th anniversary of Norwegian–Vietnamese relations

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Rock City

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rules for Conduct and Ombudsman for the Groceries Market

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Hva må den nye meldingen om landbruks- og matpolitikken inneholde?

landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Ica Sjølyst med lokalmattorg

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Muligheter og utfordringer for Hordalandsbonden

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Fagdag norsk mat

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Godt omdømme i restaurant- og matbransjen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Fornyelse og aktivitet i landbruksbygg skaper vekst og vern

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Fornyelse og aktivitet i landbruksbygg skaper vekst og vern.

Historisk gjennombrudd for europeisk skogpolitikk

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Politikk etter 22. juli

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

General Statement by The Minister of Agriculture and Food of Norway

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Fremtidens trebruk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Prisutdeling av trebrukkonkurranse

Opening Ceremony – Words of Welcome

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Forest Europe Ministerial Conference, Oslo

Tree planting in the garden of the Norwegian Forest Society

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Forest Europe Ministerial Conference, Oslo

Tale til Bondelagets årsmøte

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bondetinget 2011, Radisson Blu, Lillehammer

Tale: Veterinære fagdager 2011

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Ny landbruksmelding og bruken av beiteressurser, utmark og skog

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Landsmøte i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS)

Kronikk: Kortsiktig blir korttenkt

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

- Skog og klima, ny oppsummering

FOREST EUROPE Expert Level Meeting, Oslo 30th – 31st March 2011

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: SKI-VM Oslo 2011: Åpning av pressetreff i publikumsteltet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Det er nå 13 måneder siden jeg utfordret dere i VM-ledelsen til å gjøre norsk mat til en viktig del under Ski-VM. Dere tok utfordringen på strak arm og presenterte ”Eat Norway”-prosjektet for fiskeri- og kystministeren og meg.

Kronikk: FNs internasjonale skogår

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Bruk av tre og trevirke i arkitektur

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

High Level Segment Round Table “Forest for People”, UNFF9 New York

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Er landbruk mat og fisk næring?

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Sjømatdagene, Rica Hell Værnes

Tale: Fremtidens Mat-Norge

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Kunnskap og kompetanse for et robust trøndersk landbruk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Arr.: Trøndelagsrådet, et politisk samarbeidsorgan mellom Sør- Trøndelag fylkeskommune, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune.

Genetically modified food - securing the world food supply?

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Bioteknologinemnda

Tale: Hva er visjonen med landbruks- og matpolitikken i Norge

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Samdrifter i melkeproduksjonen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpningsinnlegg på konferansen - Hund og samfunn

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Norsk Kennel Klubb, Norges Varemesse, Lillestrøm

Tale: Hvordan vil bønder som har gjort store investeringer for volumproduksjon av norsk kvalitetsmat, bli fulgt opp framover ?

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Agrovisjon 2010, Landbrukspolitisk konferanse, Stavanger

Tale: Forebygging av matavfall - høyt på den matpolitiske agenda

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

ForMat-konferansen

Tale: Åpning av Matstreif 2010

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Norsk mat under Ski-VM 2011

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpent møte i Lierne

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Elektronisk infrastruktur for sporing av mat - eSporing

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

IT-tinget på Quality Hotel, Tønsberg

Crises as opportunity- challenges to agricultural policies

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Om satsingen på mat og matspesialiteter

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Frokost Ree Gård - Regjeringen ut i landet

Tale: Skjetlein videregående skole

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Nasjonal økokonferanse

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bygdøy, Oslo

Tale: Norsk gartnernærings fremtid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Norsk Gartnerforbund 100-års jubileum

HES challenges for Norwegian agriculture

By Minister of Agriculture and Food Mr Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av nettverksamling for utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Leikanger

Tale: Åpning av brenneri ved Ciderhuset i Balestrand

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Nortura Malvik

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av flisfyringsanlegg i Froland

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: 47 prosent av maten kan ikke spores

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Bondetinget

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Quality Hafjell hotell

Tale: Regjeringens skogpolitikk - skogen som en del av klimaløsningen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Åpningsinnlegg - Skog og Tre-konferansen - Gardermoen

Kronikk: Mer skogplanting må til

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Utviklingen av norsk landbruk og utfordringene fremover

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

SLFs 10-årsjubileum

Kronikk: I en egen verden

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Utdeling av nasjonal kulturlandskapspris 2010

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tveten gård, Alna, Oslo

Tale: Gratulerer med 100-års jubileet!

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) 100-år

Kronikk: Landbruk i hele landet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: I en egen verden

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Bjørnsons Gourmetaften under Bjørnson-jubileet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Litteraturfestivalen på Lillehammer,

Tale: Regionalt samråd om melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Alta

Tale: Åpent folkemøte i Alta

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Høgskolen i Alta

Tale: Ganefart 2010 og Det norske måltid

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Åpningen av sommerens matkonkurranser:

Tale: Norsk landbruk i et internasjonalt perspektiv

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Genos 75 års jubileum - Internasjonalt fagseminar

Tale: Norturas årsmøte-middag

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Klima og skogpolitikk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Klimaskogkonferanse - Rørvik

FOREST EUROPE (MCPFE) – a holistic approach to sustainable forest management.

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Framtidsrettet landbruks- og matpolitikk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene

3rd Nordic Biogas Conference

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Reinkjøtt - fra vidde til bord

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Presseseminar om norsk reinkjøtt

Tale: Visjoner for fremtidig veterinærutdanning

Seminar om veterinærutdanningen i Norge i framtida

Norges veterinærhøgskole, Oslo

Speech at Farmers’ Mela

By The Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

International Conference on biodiversity in relation to food and human security

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Lansering av Inn på tunet-løftet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Skjerven gård, Maridalen

Tale: Landbrukssamvirkets rolle for å sikre landbruk i hele landet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Temakonferansen 2010 - Norsk Landbrukssamvirke. Thon hotell Arena, Lillestrøm

Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) Berlin 2010

2nd Berlin Summit of Agriculture Ministers 16. januar 2010

”Agriculture and Climate Change- New Concept Proposals from Policymakers and Industry”

Tale: Åpningen av Norges stand på Internationale Grüne Woche, Berlin

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Review of WTO activities, including the Doha work programme

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Forest Landscape Restoration Roundtable

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

London 26.11.2009

Tale: Forskning i friluft 2009

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Opening statement (MCPFE)

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

General Statement by The Minister of Agriculture and Food of Norway

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

FAO Conference, 36th Session, Rome 16-18 november 2009

General Statement by The Minister of Agriculture and Food of Norway

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

World Summit on Food Security, Rome 16-18 november 2009

Tale: Vår kulturarv - de norske akevitter - Landbrukspolitiske virkemidler for å fremme norsk akevitt

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Jubileumsseminar Norske Akevitters Venner Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Kåring av elevers beste kakeoppskrift

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hard rock Cafe, Karl Johans gate 45, Oslo

Tale: Landsmøte Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Smakens uke i butikk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Møte med adm dir Svein Fanebust, Coop Mega/Bislett

Tale: Er jobben gjort og varene levert?

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

KSL Matmerk - Fagdag norsk mat

Tale: Måltidens Hus, Stavanger

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Møte med Danmarks Fødevareminister Eva Kjer Hansen i Måltidens Hus

Tale: Samvirke - en bærebjelke for landbruket - muligheter på nye områder

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Fagseminar / jubileumsarrangement - Norges Vel 200 år, Høyskolen i Lillehammer

Kronikk: Verdens matdag: Genetiske ressurser - en del av løsningen

Av: Fiskeri- og landbruksminister Jón Bjarnason, Island Matminister Eva Kjer Hansen, Danmark Jord- og skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila, Finland Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, Norge Jordbruksminister Eskil Erlandsson, Sverige

Tale: Statsbudsjettet 2010 ”Levende bygder og bedre miljø”

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bioforsk Kvithamar

Kronikk: Landbruk og lokal vekstkraft i fjellbygdene

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Klimatiltak i landbruket

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Klimakonferansen Zero09 - Zero Emission Conference, Gardermoen

Kronikk: Det er penger å hente i utmarka

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Breheimen nasjonalpark - gjennomslag for lokal forvaltning

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Inn på tunet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Lars Peder Brekk og Bjarne Håkon Hansen besøk på Lein Vestre gård, Verdal

Welcome address: Svalbard Global Seed Vault, UN Secretary General visit 2. Sept 2009

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Kronikk: Eiendomslovene i landbruket

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Matjorda må tas vare på

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Landbrukspolitikken

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Folkemøte i Balsfjord

Tale: Åpen gård 2009

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Skjei søndre, vertskap Hege og Oddbjørn Skjei

Tale: Utfordringer og muligheter i gartnerinæringa

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Besøk på Frosta i regi av Norsk Gartnerforbund

Tale: Åpning av Nasjonalt Elgsenter

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gravberget Gård

Tale: Inn på tunet-besøk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rustadstuengård, Løten

Tale: Besøk hos Graminor AS

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Landbruket i 2015

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Landbrukstinget på Ringsaker

Tale: Norsk sau og geit

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Stjørdal

Tale: Åpning av Trøndersk matfestival, Trondheim

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Sesong for dyrelidelser

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Skog og klima til ministermøtets "TEMA Skov og klima"

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ministermøte i Nordisk Ministerråd i Ísafjörður på Island

Tale: Åpning av nettverksmøte for utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Økologisk matproduksjon og kompetansebygging

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tingvoll

Tale: Landbruks- og matpolitikken - nye signal og forventninger til Fylkesmannen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Fylkesmannsmøte i Oslo

Tale: Åpning av Matruta langs Nasjonal turistveg Sognefjellet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Lom

Tale: Årsmøte i Norges Bondelag

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Inn på tunet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bodin 4 H gård

Tale: Åpningen av Det Norske Måltid

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Aker Brygge

Tale: Landbruket - en viktig del av klimaløsningen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Åpning av Nasjonal konferanse

Tale: Forvaltningsreformen - nye rolle og ansvar regionalt

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Fellessamling mellom LMD, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og fylkeskommunene - Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.

Tale: Skolehagenes 100-års jubileum

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Geitemyra

21. World Trotting Conference - Opening Statement

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Hva er kommune-Norge uten landbruket?

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ordførerkonferansen - Thon Hotell Bristol, Oslo

Tale: Lansering av logo til merkeordningen Nyt Norge

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Matfest/ Kreativt matverksted

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rørvik

Tale: Lansering av Beskyttet geografisk betegnelse til Sider frå Hardanger

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Utmarkskommunenes sammenslutning - landsmøte

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Landbruk og miljø - 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket er pekt ut

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tale: Landbruket - en viktig del av klimaløsningen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Senterpartiets landsmøte 2009

Kronikk: Varig vern av matjord

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Lokal mat - nasjonale muligheter

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

One Year Anniversary Ceremony in Seed Vault

One Year Anniversary Ceremony in Seed Vault

Welcome address, Lars Peder Brekk, Minister of Agriculture and Food

One Year Anniversary Seminar of the Svalbard Global Seed Vault

Frozen seeds in a frozen mountain - feeding a warming world!

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Reindrift og rovvilt

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rovdyrmøte Høylandet

Tale: Melk og skog

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Åpent møte i Høylandet Samfunnshus, Høylandet

Norwegian perspectives - WTO and Agriculture

CUTS seminar on WTO - India, February 6th 2009

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Intervention at the Ministerial Session DSDS 06.02.2009

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Landbruks- og matpolitikken

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bioforsk-konferansen, Sandefjord

Tale: Klimaskifte for jordvernet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Jordvernkonferanse i Trondheim

Tale: Utfordrende muligheter i norsk sauehold

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Stormøte om norsk saueproduksjon i Ølen Kulturhus Arrangører: Rogaland Bondelag, NSG-Rogaland, Ølen kommune, SR-Bank, Tveit Regnskap AS, Felleskjøpet Rogaland Agder, Nortura

Tale: Klima, mat og forbruker

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Synovate-seminaret Klima, miljø og forbruker

Tale: Lansering av ”Økonomisk, Agronomisk - Økologisk!”

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Landbrukspolitiske toppmøtet i Berlin

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Welcome Speech Given at the Reception in Norways Embassy in Berlin, Jan. 16. 2009

By: Minister of Agriculture and Food Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Norges stand på Internationale Grüne Woche

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Berlin

Tale: Åpningen av UMBs jubileum

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ås

Tale: 5-års markeringen for Mattilsynet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Matsikkerhet i usikre markeder

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Nasjonalt løft for bioenergi og fjernvarme

Av: Landbruks - og matminister Lars Peder Brekk og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tale: Landbrukets rolle i utviklingen av fjellbygdene

Fjellkonferansen, Lillehammer

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Næringens visjon og ambisjon. Hva er de viktigste utfordringene vi møter for å nå dem?

Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: En enklere hverdag for næringsdrivende

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Vi kan ikke sette osteklokka over landbruket

Snåsa samlinga 2008 - Samling for offentlig landbruksforvaltning i Nord-Trøndelag

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Framtidas landbrukspolitikk i lys av internasjonale rammebetingelser

Rennebuhallen, Berkåk

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Fra amatør til profesjonell

Åpningsforedrag, Konferanse om fisketurisme

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: NM i kjøttprodukter

I regi av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Hvordan skape begeistring for Norsk landbruk?

Landsmøte 2008 - Norsk Bonde- og Småbrukarlag - Politiske veivalg for landbruket, Rica Hell Hotel, Stjørdalen

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Regjeringens ambisjoner for matlandet Norge

Fagdag norsk mat

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Mat og Miljø

Dagligvareleverandørenes forenings høstmøte, Quality Hotell i Tønsberg

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: NHO Mat og Bios næringspolitiske seminar

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Matstreif - åpning

Oslo

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Sauen sin framtid i norsk landbruk

VM 2008 i saueklipping og ullhåndtering, Bjerkreim

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Potetens betydning i Norge

"Potetballet" - Oppaker gård

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Inn på tunet-tjenester på Noss gård

Gaular kommune

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Vågen Minikraft AS

Vågen i Gaular kommune, Sogn og Fjordane

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Åpning av Agrisjå 2008

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: En forvaltning til besvær?

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kronikk: Rovviltpolitikken framover

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Nordisk ministerråds sommermøte

Växjö, Sverige

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tale: Verrankonferansen

Malm

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk