Tidligere minister, 25.02.2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet (Opprettet 08.05.1972)

Status: Arkivert

Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)

(Perioden 18.10.07-23.03.12)

Last ned tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheims CV (pdf)

Verv

2007-2012

Miljø- og utviklingsminister

2005-2007

Utviklingsminister

2000-2005

Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet som fredsmekler på Sri Lanka

1989-2001

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti

1987-1997

Leder for Sosialistisk Venstreparti

1981-1985

Partisekretær for Sosialistisk Venstreparti

1977-1980

Leder for Sosialistisk Ungdom