Nyhet, 15.12.2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet (Opprettet 01.01.1997)

Status: Arkivert

Forslag til nytt FORNY-program

Norges forskningsråd har fremmet forslag til nytt program for kommersialisering av forskningsresultater, FORNY 2020, for departementene. Det nye programmet vil starte opp i 2011. FORNY-programmet mottar i dag midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Inneværende programperiode for FORNY-programmet løper ut 2009. Dagens ordning blir videreført i 2010, med enkelte tilpasninger til det nye programmet som starter opp i 2011. Departementene vil nå gjennomgå og vurdere Forskningsrådets forslag til nytt FORNY-program.

Les mer på Forskningsrådets hjemmesider.